Zondag 25 juli

Zondag 25 juli

Zondag 25 juli
Vandaag is Diaken Theo van Driel uit Apeldoorn onze voorganger. Wij heten deze goede bekende van harte welkom!
Uit Kind op Zondag: Wil je nog meer?
Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus. Jezus vraagt aan een van zijn leerlingen waar ze eten vandaan kunnen halen voor al die mensen. Er is een jongen met vijf broden en twee vissen. Als Jezus daarvan deelt, blijkt er meer dan genoeg voor iedereen. Er blijven zelfs nog twaalf manden over.
We lezen Johannes 6: 1-15

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: De Herberg.

 

terug