Zondag 19 januari, 10.00 uur, Oecumenische viering

Zondag 19 januari, 10.00 uur, Oecumenische viering
Voorgangers zijn ds. Eline van Iperen en Gerard Disberg

Het is de week van Gebed voor de eenheid van de Christenen en daarom een oecumenische viering. De dienst, voorbereid door de Oecumenische stuurgroep, wordt geleid door ds. Eline van Iperen en Gerard Disberg. De Cantorij met enkele R.K. koorleden werken mee.

Uit Kind op Zondag: Voorproefje
De eerste leerlingen verzamelen zich rond Jezus. Ze hebben gehoord dat hij de Messias is. Zij zullen bijzondere dingen meemaken, belooft Jezus. Daarvan krijgen ze een voorproefje op de bruiloft in Kana. Johannes 1:29 - 2:11

Diaconie collecte: Kerk in Actie – hulp aan vluchtelingen zonder status.
Uitgangscollecte: Stichting Present.
Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

Koffiedrinken na de dienst
terug