Zondag 26 september

Zondag 26 september

Zondag 26 september
Het is vandaag startzondag en onze voorganger is ds. Regina Davelaar.
Thema: : Kom je huis uit!
We volgen het thema van de burendag op zaterdag 25 september. In het verlengde van die activiteiten (zie elders in deze Bron) houden we een openluchtdienst op het grasveld aan de Wijenburg achter de kerk (programma staat ook elders in deze Bron). We komen namelijk niet alleen ons huis uit, maar ook ons kerkgebouw! We lezen over Zacheüs, hij werd aangespoord om de boom uit te komen en Jezus in zijn huis te ontvangen. Zo worden ook wij aangespoord om in beweging te komen om anderen te ontmoeten. We lezen Lucas 19: 1-10.

Diaconie collecte: Kerk in Actie – Vredesweek..
Uitgangscollecte: Stichting Leergeld

 

terug