Zondag 1 maart, 10.00 uur1ste zondag 40–dagentijd

Zondag 1 maart, 10.00 uur1ste zondag 40–dagentijd
Voorganger is ds. Eline van Iperen 

De 40-dagentijd was in de vroege kerk de voorbereidingstijd op de doop in de Paasnacht, op het nieuwe leven als christen, waar de doop het begin van was. De periode werd gebruikt om stil te staan bij de kern van Jezus’ leer, en bij de vraag waar de navolging van Jezus toe zou kunnen leiden en wat het van iemand zou kunnen vragen. Een intensieve periode dus, vol bezinning. 

Die intensiteit vinden we terug in het 40-dagentijdproject dat voor ons ligt en dat de titel draagt: “Zoek eerst het Koninkrijk van God”.

In het dagboekje voor thuis, in de maaltijden op woensdag en in de zondagse kerkdiensten staat Jezus’  Bergrede centraal, en die kan gezien worden als de kern van waar het Jezus om gaat. Om dat  Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid heeft hij geleefd en daarvoor heeft hij zijn leven gegeven. Zijn roep om navolging is dus niet vrijblijvend.

In de kerk zal een levensgrote berg te zien zijn, waar kinderen wekelijks op zullen klimmen om met woorden van Jezus naar beneden te komen.

Zondag 1 maart zijn dat de zaligsprekingen: Wie zijn de gelukkigen in het Koninkrijk van God?  (Mattheus 5)

Diaconie collecte: Zending
Uitgangscollecte: Schuldhulpmaatjes
Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

terug