Zondag 28 februari

Zondag 28 februari

Zondag 28 februari
Vanmorgen gaat ds Eline van Iperen voor. Het is de tweede zondag in de veertig dagen tijd..
Uit Kind  op Zondag: Tussen hemel en aarde.
In de veertigdagentijd volgen we het project ‘Levensweg’ van Kind op Zondag.
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen een berg op. Boven op de berg worden Jezus’ kleren helder wit. Ook verschijnen Mozes en Elia, twee profeten uit vroeger tijden. En er klinkt een stem uit de hemel die zegt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon.’
We lezen Marcus 9: 2-10

Diaconie collecte: Zending.
Uitgangscollecte: Stichting Present.

terug