Zondag 21 juli, 09.30 uur

Zondag 21 juli, 09.30 uur
Voorganger is ds. Eline van Iperen

Ds. Eline van Iperen gaat voor.
Uit Kind op Zondag: Neem de tijd! 
Jezus is te gast bij Maria en Marta. Lucas 10:38-42.

Diaconiecollecte: Eigen diaconie
Uitgangscollecte: De Herberg/ Citypastoraat

terug