Zondag 28 juni Zondag 28 juni
Als  voorganger heten wij bijzonder welkom drs. Kees Bulens uit Apeldoorn
Uit Bijbel Basics: Het voorbeeld van de drie dienaren. Op deze zondag staat Matteüs 25:14-30 centraal: een voorbeeld van drie dienaren die allemaal uitgedaagd worden om te zorgen voor het geld van een rijke man.

Collecte bestemming: Eigen diaconie
terug