Zondag 28 november

Zondag 28 november

Zondag 28 november
Deze morgen gaat ds. Hans Bouma uit Kampen voor in de Bronkerk. Het is 1e Advent en hij verzorgt een Verhaaldienst voor ons.
Uit Kind op Zondag: Wacht eens…
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer aan de Heer. Er verschijnt een engel die hem vertelt dat Zacharias en zijn vrouw Elisabet een kind zullen krijgen: Johannes. Zacharias is met stomheid geslagen.
We lezen hierover in Lukas 1: 5-25

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

terug