Zondag 2mei

Zondag 2mei

Gewijzigde aanvangstijd: 09:30 !
Vanmorgen gaat diaken Theo van Driel uit Apeldoorn voor. Hij is een goede bekende voor ons en we heten hem van harte welkom.
Uit Kind  op Zondag: Best Friends Forever
Mozes vertelt aan zijn volk dat ze zich altijd aan Gods gebodenmoeten houden. Daarbij doet hij een beroep op de geschiedenis die God en zijn volk samen hebben; wat zij samen meegemaakt hebben, is nooit ergens anders gebeurd. Daarom horen God en zijn volk voor altijd bij elkaar.
We lezen: Deuteronomium 4: 32-40
Diaconie collecte: Eigen project Moldavië.
Uitgangscollecte: Sant’Egidio.

terug