Zondag 1 november

Zondag 1 november

Zondag 1 november
Vandaag is er een oecumenische viering die is voorbereid door de Oecumenische Stuurgroep De voorgangers voor vandaag zijn ds Regina Davelaar en Gerard Disberg.
Thema: Respect
We gaan het in deze dienst hebben over respect naar aanleiding van de tekst uit Romeinen 14 “Aanvaard elkaar, zoals Christus u heeft aanvaard”. We zullen luisteren naar het iconische lied van Paul McCartney en Stevie Wonder ‘Ebony and Ivory’. De inspiratie voor dit lied kreeg McCartney toen hij de komiek Spike Milligan hoorde zeggen dat je zowel de zwarte als de witte noten moet bespelen om harmonie te maken. We hebben elkaar nodig, hoe verschillend we ook zijn, met respect voor elkaars verschillen, hoe zwart-wit ook, samen komen we verder!
(Onder voorbehoud: Bijbel Basics: Elisa en Naäman. Naäman, de legerleider van de koning van Aram, gaat naar de profeet Elisa om van zijn huidziekte te worden genezen. 2 Koningen 5:1-3 en 9-20a ).

Collecte diaconie: Eigen diaconie. Uitgangscollecte: Voedselbank.

terug