Zondag 4 juli

Zondag 4 juli

Zondag 4 juli
Vandaag is ds. Eline van Iperen onze voorganger.
Uit Kind op Zondag: Hoe kan ik verder?
Bij het bad van Betzata wachten mensen tot het water in beweging komt. Een man die daar al achtendertig jaar ligt wordt door Jezus aangesproken met de vraag: ‘Wil je genezen?’ Daarna zegt Jezus dat hij zijn mat kan oppakken; hij is genezen. Andere mensen die ervan horen, vragen waarom Jezus op de sabbat iemand geneest.
We lezen Johannes 5: 1-18

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: De Herberg.

terug