Zondag 7 maart

Zondag 7 maart

Zondag 7 maart
Deze morgen wordt de dienst verzorgd door World Vision. Het wordt een interactieve viering voor jong en oud! Welkom voor de medewerkers! We zijn vol verwachting!
Uit Kind  op Zondag: Heilig huis.
In de veertigdagentijd volgen we het project ‘Levensweg’ van Kind op Zondag.
Jezus jaagt de handelaars en geldwisselaars weg bij de tempel. Hij zegt dat ze een markt maken van het huis van zijn Vader.
We lezen: Johannes 2: 13-22(25)

Diaconie collecte: World Vision.
Uitgangscollecte: Schuldhulpmaatjes.

terug