Zondag 5 juli Zondag 5 juli

Dominee Eline van Iperen is onze voorganger. Vandaag is er een gezinsdienst. Dat betekent in dit geval dat er in de week voorafgaand aan deze viering een online quiz wordt georganiseerd, waar jong en oud, alleen of in groepjes aan mee kunnen doen (zie voor verdere info elders in dit blad). In de viering wordt daar verbinding mee gelegd, worden de winnaars bekend gemaakt en wordt de dienst meer dan anders afgestemd op de kinderen.

Uit Bijbel Basics: Salomo wordt koning. Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen over Salomo. We lezen hoe Salomo koning wordt, dat hij een wijze koning is, en dat hij de tempel voor God bouwt. We lezen in dit blok ook een wijsheidstekst uit het bijbelboek Prediker.

Op deze zondag staat 1 Koningen 1:1-2:12 centraal: Salomo volgt zijn vader David op als koning van Israël.

Collecte bestemming: Kerk In Aktie.

terug