Zondag 5 december

Zondag 5 december

Zondag 5 december
Ds. Eline van Iperen is vanmorgen onze voorganger. Het is 2e Advent.
Uit Kind op Zondag: Waar kom je vandaan?
De engel Gabriël komt bij Maria. Hij vertelt haar dat ze een zoon zal krijgen en hem Jezus moet noemen. Hij zal Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en koning zijn over Israël.
We lezen hierover in Lukas 1: 26-38

Diaconie collecte: Kerk in Actie - zending.
Uitgangscollecte: Voedselbank

terug