Zondag 6 februari Zondag 6 februari

Zondag 6 februari
Ds. Eline van Iperen is de voorganger.
In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer.
Kinderkring: Wat verwacht je? Johannes 11:1-16
Jezus krijgt bericht dat zijn vriend Lazarus ziek is. De leerlingen van Jezus vinden dat hij beter niet naar Judea kan gaan (waar Lazarus woont), omdat mensen daar Jezus willen doden. Maar Jezus zegt dat hij Lazarus wakker zal maken.

Diaconie collecte: Werelddiakonaat  Landelijk.
Uitgangscollecte: Stichting Present.

terug