Zondag 7 juni Zondag 7 juni
Dominee Eline van Iperen is onze voorganger. We zouden vandaag het Keerpuntfeest vieren met kinderen die van groep acht overstappen naar de middelbare school. Door het Coronavirus kunnen we deze kinderen niet de aandacht geven die wij hen zouden willen geven en moeten we het feest tot een later moment uitstellen.
Uit Bijbel Basics: De schat in de grond en de bijzondere parel.
Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) van Jezus centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld.
W lezen Matteüs 13:44-46: twee voorbeelden over hoe kostbaar Gods nieuwe wereld is.

Collecte bestemming: Eigen diaconie

terug