Zondag 10 januari

Zondag 10 januari

Zondag 10 januari
Ds Regina Davelaar is onze predikant.
Uit KIND EN ZONDAG: We lezen vandaag Marcus 1: 1-11. In dit Bijbelgedeelte lezen we over Johannes de Doper en hoe hij Jezus in de rivier de Jordaan doopt. En dan daalt er een duif neer, waarmee God laat weten dat Jezus zijn zoon is!

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Stichting Present.

 

terug