Zondag 4 augustus, 09.30 uur

Zondag 4 augustus, 09.30 uur
Voorganger is ds. Eline van Iperen

Ds. Eline van Iperen gaat voor!
Uit Kind op Zondag: Vergeet niet te leven.
Twee broers komen bij Jezus omdat ze ruzie hebben over een erfenis. Lucas 12: 13-21.

Diaconie collecte: Eigen diaconie
Uitgangscollecte: De Herberg/ Citypastoraat

Koffiedrinken na de dienst
terug