Zondag 11 juli

Zondag 11 juli

Zondag 11 juli
Ds. Regina Davelaar gaat vanmorgen in de Bronkerk voor.
Uit Kind op Zondag: Ik doe het niet uit mezelf.
Jezus is in gesprek met mensen die kritiek op hem hebben. Hij zegt dat hij niets uit zichzelf doet – hij doet alleen wat de Vader van hem vraagt. Ook verwijst Jezus naar Johannes de Doper, die gezegd heeft dat Jezus echt de Messias is.  We lezen Johannes 5: 19-36a

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: De Herberg.

terug