Zondag 7 april, 10.00 uur, 5de zondag 40-dagentijd

Zondag 7 april, 10.00 uur, 5de zondag 40-dagentijd

Voorganger is ds. Hans Bouma (Kampen)

Op deze zondag een warm welkom voor ds. Hans Bouma uit Kampen. In deze dienst, met als titel: De mond van een vriend, staat Judas centraal. Wie is hij en wat is zijn verhaal. Bij monde van Hans Bouma komt hij vandaag zelf aan het woord. Zijn verhaal wordt muzikaal begeleid door Jan Hamber

Uit Kind op Zondag: Teruggeven 
Vandaag lezen we de gelijkenis waarin de eigenaar van een wijngaard enkele mannen de opdracht geeft op zijn wijngaard te passen en de druiven aan hem te geven. Maar als het zover is, doen de oppassers alsof het hun wijngaard is… (Lucas 20: 9-19).

Diaconie collecte: Kerk in actie - Rwanda
Uitgangscollecte: Schuldhulpmaatjes, Apeldoorn 
Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

Om 19.30 uur bent u van harte welkom bij de gebedskring.

terug