Zondag 7 juli, 09.30 uur

Zondag 7 juli, 09.30 uur
Voorganger is ds. Regina Davelaar
 

Ds. Regina Davelaar gaat voor. We drinken koffie na de dienst
Uit Kind op Zondag: Ik heb iets voor je.
Jezus stuurt 72 volgelingen op pad. Om zieken te genezen en vrede te brengen. Met de kinderen denken na over de uitspraak: ‘Ik heb iets voor je’? Wat zou het leukste zijn dat je aan iemand kunt geven? Hoe is het om zoiets te geven? Lucas 10:1-20.

Diaconie collecte: Eigen diaconie
Uitgangscollecte: De Herberg/ Citypastoraat

 

terug