Zondag 21 juni Zondag 21 juni
Dominee Eline van Iperen is onze voorganger. We zouden vandaag om 16.00 uur een Feestje in de kerk hebben, maar….. Door het Coronavirus kunnen we de kinderen niet de aandacht geven die wij hen zouden willen geven en moeten we het feestje helaas annuleren.
Uit Bijbel Basics: Het voorbeeld van de 10 meisjes. Alle 10 meisjes hebben een olielamp bij zich. De vijf verstandige meisjes  hebben ook extra olie bij zich om de lamp extra lang te laten branden. Matteüs 25:1-13.

Collecte bestemming: Kerk In Aktie: werelddiaconaat
terug