Zondag 15 augustus

Zondag 15 augustus

Zondag 15 augustus
Deze morgen mogen we ds. Johan Weijenberg uit Harfsen begroeten als onze voorganger; welkom!
Uit Kind op Zondag: Brood uit de hemel.
Mensen zeggen tegen Jezus: ‘Geef ons een wonder, dan zullen we in u geloven.’ Een wonder zoals de Israëlieten dat vroeger gehad hebben, toen het manna uit de hemel kwam. Als antwoord op hun vraag zegt Jezus: ‘Ik bén het brood dat leven geeft.’
We lezen Johannes 6: 30-40

Diaconie collecte: Kerk in Actie – zending.
Uitgangscollecte: De Herberg.

terug