Zondag 8 december, 10.00 uur, 2de Advent

Zondag 8 december, 10.00 uur, 2de Advent
Voorganger is ds. Eline van Iperen

Vorige week stond Juda, de vierde zoon van Jakob en Lea, centraal. Hij is stamvader van de belangrijkste stam van Israël en een voorvader van koning David. De naam Juda betekent: lof aan God. Bij Juda’s geboorte zegt zijn moeder Lea: ‘Nu zal ik de Heer danken.’ (Genesis 29:35). Deze week staat Ruth 4:11-22 centraal: Boaz heeft laten weten dat hij met Ruth wil gaan trouwen. Hij krijgt van de oudsten in de stadspoort een zegen mee. Nadat Ruths zoon Obed is geboren, krijgt ook hij van de buurvrouwen een zegen mee. Obed wordt door Matteüs als twaalfde in de lijst van voorouders van Jezus genoemd (Matteüs 1:5). Het verhaal over zijn geboorte staat in Ruth 4:13-22.

Uit Kind op Zondag: Een stralende dag. 
De profeet Micha voorspelt een stralende dag. Op die dag komen alle mensen samen in de stad van de Heer. Ze zijn vergeten wat oorlog is, hun wapens hebben ze veranderd in gereedschap. En ze zitten ‘in de schaduw’: de plek waar je rustig geniet van een mooie dag. Micha 4: 1-8.

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

terug