Zondag 16 augustus Zondag 16 augustus

Onze voorganger is Diaken Theo van Driel uit Apeldoorn, welkom!.
Uit Bijbel Basics: Een voorbeeld over vergeven.
Op deze zondag staat Matteüs 18:21-35 centraal: een voorbeeld waarin Jezus uitlegt wat vergeven is en hoe je dat moet doen.

Collecte bestemming: Kerk in Actie.

terug