Zondag 16 januari

Zondag 16 januari

Zondag 16 januari
Ds. Eline van Iperen is vanmorgen onze voorganger. We nemen afscheid van aftredende ambtsdragers en bevestigen nieuwe ambtsdragers.

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Stichting Present.

terug