Zondag 3 november, 10.00 uur, Maaltijd van de Heer

Zondag 3 november, 10.00 uur, Maaltijd van de Heer
Voorganger is ds. Eline van Iperen

Uit Kind op Zondag: Wat voor iemand ben jij?
Deze zondag gaat het over Zacheüs de tollenaar. Hij klimt in een boom om Jezus te zien en zelf niet gezien te worden. Maar Jezus ziet hem wel en wil graag bij hem eten. De mensen snappen er niets van. Lucas 19:1-10

Diaconie collecte: Werelddiaconaat.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

Er is koffie na de dienst; gelegenheid om een ander te ontmoeten!
terug