De Bronkerk wenst u een gezegend 2023!

De Bronkerk wenst u een gezegend 2023!
Gods vrede zal stromen over heel de aarde,
zijn koninkrijk kome – gerechtigheid.
Steeds nieuw geboren doet Hij van zich horen.
Hij wekt in ons de vrede,
alle goeds!
Ook wij, nieuw geboren, omgekeerd ten leven,
wij doen van ons horen in woord en daad:
kleine gebaren maar niet te bedaren.
Wij zijn in staat tot vrede,
alle goeds!
Gezegende dagen, nieuwjaar van verlangen,
van zoeken en wagen in deze tijd.
God brengt ons verder, Hij is onze herder.
Zo gaan wij richting vrede,
alle goeds!
terug