Diaconaal project Casa Speranta Financieel overzicht 2019 Diaconaal project Casa Speranta Financieel overzicht 2019
Voor ons Diaconaal Project Casa Speranta in Moldavië zijn er in 2019 vele acties op touw gezet. Denk aan DVDuiker, de taarten- en cakes die tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst werden verkocht, gebakken door onze eigen gemeenteleden, de fleurige cadeautafel met Pasen en Kerst, Kerk op de Catwalk, de veiling tijdens het afscheid van Marinus, de schoonmaakmiddelenactie, de eieren- en houtverkoop, de speculaastaarten, maar ook zeker de collectes en schenkingen hebben geleid tot een fantastische totaal-opbrengst van 11.789,61.
U kunt Casa Speranta blijven steunen. Elke gift is welkom en kan worden overgemaakt op Bankrekening:  NL72 RABO 0103 115 773 t.n.v. Diaconie Bronkerk o.v.v. Moldavië.
 De familie Bejan van Casa Speranta is u dankbaar!
terug