Informatie over opvang vluchtelingen in Apeldoorn Informatie over opvang vluchtelingen in Apeldoorn

De nieuwe locatie aan de Deventerstraat gaat naar verwachting in november gedeeltelijk open.

Wat kun je doen?

Opvang:

Opvang bieden als gastgezin: informatie vindt je hier  Op deze website wordt weer doorverwezen naar “RefugeeHomeNL” https://www.rhnl.nl/nl/

Er is ook behoefte aan tijdelijke opvang voor asielzoekers, bijvoorbeeld wanneer zij een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar nog wachten op een woning. Takecarebnb is de organisatie die informeert en ondersteunt hierin. Zie https://takecarebnb.org/

Opvang als kerk:

Stichting INLIA heeft in samenwerking met verschillende kerken in het noorden noodopvang georganiseerd. Zie https://www.inlia.nl/nl
Het project “De Thuisgevers” is een initiatief van de Protestantse kerk in Nederland en de gemeente Kampen. Zij kunnen ondersteuning bieden in andere gemeenten. Zie https://dethuisgevers.nl/

Hulp bij de noodopvang:

Voor de inrichting van de noodopvanglocaties en de praktische hulp ter plaatse werkt de gemeente samen met het Rode Kruis en het Leger des Heils. Je moet je eerst bij één van deze organisaties aanmelden, voordat je kunt helpen.

Op de website van de veiligheidsregio is veel informatie te vinden voor vluchtelingen en hoe je kunt helpen. Zie https://vggm.nl/oekraine/voor-inwoners

Taalvrijwilliger of taalmaatje:

Ondersteuning als taalvrijwilliger kan via het COA (https://www.coa.nl/nl/vrijwilligerswerk) of via CODA Taalhuis https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/bibliotheek/taalhuis-apeldoorn

Activiteiten en projecten met Stichting Present

Wil je als (groep) vrijwilligers, bijvoorbeeld met vrienden, gezin of kringgroep een activiteit doen met nieuwkomers, dan biedt Present verschillende mogelijkheden:

- Meet & Eat: eten met vluchtelingen. Tijdens Meet & Eat ontvang je 2 tot 4 bewoners van het AZC bij jou thuis om samen te eten. Een mooie manier om kennis te maken en te leren over elkaars taal en cultuur. Voor de meeste bewoners van het AZC is het de eerste keer dat zij bij Nederlandse mensen thuis komen. Present organiseert elke maand Meet & Eat. Op de website vindt je de data en het aanmeldformulier

- Meet & Walk: tijdens Meet & Walk maak je een afspraak met een AZC bewoner om samen te gaan wandelen. Laagdrempelig, buiten, 1 op 1 en samen spreek je een dag en tijd af.

- Als groep een activiteit in het AZC, in de recreatieruimte en/of buiten op het plein. Bijvoorbeeld sport en spel, iets creatiefs, muziek, of gewoon een kopje koffie drinken en (Nederlands) praten. In overleg met de groep wordt een dag en tijd afgesproken. Present stemt de activiteit af met het COA en maakt het kenbaar in het AZC. Een dergelijke activiteit sluit goed aan bij de behoeften van de bewoners, namelijk contact met Nederlandse mensen, ‘gezien worden’ en afleiding van de dagelijkse zorgen.

- Vervoer: ook bewoners van het AZC zijn regelmatig “Present” in de stad als vrijwilliger bij een evenement of bij een andere maatschappelijke organisatie. Soms is het vervoer ernaartoe lastig, omdat bewoners geen fiets hebben en geen geld voor het openbaar vervoer. Vrijwilligers die hen willen brengen en ophalen kunnen zich aanmelden bij Present.

 En verder?

Er is continu behoefte aan kleding en schoenen. Mensen uit Oekraïne en bewoners van de AZC’s mogen kleding halen bij de kledingbang, maar er is vaak een tekort aan goede kleding. Een inzamelingsactie van kleding is ook concrete hulp die je kunt bieden. Op maandag tussen 10.00 en 15.00 uur kan de kleding worden gebracht naar de kledingbank van St Egidio, Oude Beekbergerweg 157. https://www.santegidio.nl/organisaties/kledingbank/

Meet & Greet Oekraïne:

Elke woensdagmiddag wordt een Meet & Greet georganiseerd voor mensen uit Oekraïne en bewoners van Apeldoorn. Er is ruimte voor ontmoeting en uitwisseling. https://stimenz.nl/media/default/meetgreet_eindversie_08-04-22_achterzijde_2-talen.pdf

Meer info of mogelijkheden bespreken? Céline van Oosterhout, celine.van.oosterhout@presentapeldoorn.nl of 06-39533444.

terug