Interactieve bijeenkomst over Levensvragen in Kulturhuis Epe op 1 juli 2022 Interactieve bijeenkomst over Levensvragen in Kulturhuis Epe op 1 juli 2022

In teken van tweede Dag van de Levensvragen op 25 juni 2022

Apeldoorn, 20 juni 2022 – Op vrijdag 1 juli vanaf 19.00 uur organiseert Steunpunt mantelzorg een interactieve bijeenkomst in het Kulturhus, Stationsstraat 25 in Epe. Geestelijk verzorgers Christine van Dijk en Egbertina Tessenmaker van het Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe gaan met aanwezigen in gesprek over het thema Levensvragen. Wat zijn levensvragen en wat heeft het centrum voor Levensvragen daarin te bieden? De bijeenkomst start om 19.15 uur en is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij zingeving en vragen over het leven.
Aanmelden kan via mail aan steunpuntmantelzorg@koppelswoe.nl of telefonisch via 0578-676767.

De bijeenkomst ligt in het verlengde van de Dag van de Levensvragen op zaterdag 25 juni 2022. De dag is in het leven geroepen om het gesprek over levensvragen te stimuleren en is een initiatief van www.geestelijkeverzorging.nl . Diverse organisaties zullen op die dag (en in de periode daarna) aandacht vragen voor wat levensvragen zijn en hoe je deze bespreekbaar kunt maken. 

Levensvragen

Iedereen heeft levensvragen. Dit zijn kleine of grote vragen die gaan over het leven en onze plaats in de wereld. Levensvragen kunnen opspelen bij een ingrijpende verandering in het leven, zoals een ongeneeslijke ziekte, een naaste die overlijdt, bij verlies van werk, het einde van een relatie, eenzaamheid of ouder worden. Praten over levensvragen kan helpen om meer eigen regie, veerkracht, perspectief en acceptatie te voelen/krijgen. In de palliatieve zorg zijn levensvragen veel voorkomend en deel van een goede spirituele zorgverlening. De Centra voor Levensvragen voorzien hierbij in een behoefte bij palliatieve patiënten en hun naasten.

Geestelijke verzorging thuis

De lezing in het Kulturhus in Epe wordt verzorgd door twee geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe. Geestelijke verzorging biedt professionele begeleiden, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Zij zijn er voor iedereen, welke levens- of geloofsovertuiging je ook hebt. Geestelijk verzorgers bieden een luisterend oor en geven aandacht en ruimte voor het bespreekbaar maken van (levens)vragen. Een vertrouwelijk gesprek kan opluchten, helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen of perspectief bieden om verder te kunnen. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is subsidie beschikbaar voor het voeren van dit soort gesprekken met geestelijk verzorgers thuis. Deze subsidie is mogelijk voor
mensen van 50 jaar en ouder, mensen met een ongeneeslijke ziekte en/of voor gezinnen met ernstig ziek kind (t/m 18 jaar).

Eigen ervaringen: “Ik wilde geen oplossingen”

Jannie Oskam, auteur van het boek ‘Tussenland. Over leven met de dood in je schoenen’, is ongeneeslijk ziek en zegt over haar ervaring met geestelijke verzorging: “Het bijzondere voor mij was dat de geestelijk verzorger me hielp om vragen die bij mij speelden helder te krijgen. Er bleken thema’s onbewust te spelen, die niet ter sprake komen in een gesprek met vrienden. De naaste omgeving komt vaak met goedbedoelde adviezen, die oplossingsgericht zijn. Maar ik wilde geen oplossingen, want er is niet iets op te lossen. Ik wilde dat er naar me werd geluisterd. Dat is het
allermooiste dat in de gesprekken gebeurde, ik kon zo een weg zoeken in mijn nieuwe leven.”
terug