Paasgroetenactie 2024

Paasgroetenactie 2024

Post ontvangen is voor gevangenen één van de weinige verbindingen met ‘buiten’. Jezus zelf gaf ons de opdracht om te zien naar gevangenen. Zij realiseren zich zo dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. “De vrouw die dit geschreven heeft, kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart,” was de verbaasde reactie van een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet ontving. De kaarten staan vanaf 4 februari op de balie in de Duiker, maar een eigen kaart kan natuurlijk ook. Vermeld een mooie tekst en uw naam  (niet uw adres!) op de kaart. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. Hier staan ook tips voor teksten die je op de kaart zou kunnen schrijven.

Als u een 2e lege kaart met postzegel in een verzamelenvelop doet, kan de gedetineerde zelf ook een kaart versturen aan een dierbare. Daar wordt namelijk altijd dankbaar gebruik van gemaakt. "Een man was zo blij met zijn kaart, hij had zijn familie nog niet kunnen bereiken en had geen geld voor een telefoonkaart. Hij had gebeden om een oplossing en de kaart voelde voor hem als gebedsverhoring".

 

De kaarten kunnen tot uiterlijk 20 februari worden verzonden naar het centrale adres:

Protestantse Kerk in Nederland T.a.v. Paasgroetenactie Postbus 8504 3503 RM  Utrecht

 

Ze worden daar gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in zowel Nederland als in het buitenland.

 

 

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen!

terug