Vakantiegeld Samen Delen 2022: geloven in samen delen!

Vakantiegeld Samen Delen 2022: geloven in samen delen!
In mei ontvangen veel mensen die het financieel goed hebben een flink bedrag extra: vakantiegeld. Wie het goed heeft, nodigen we uit te delen met buurtgenoten met de laagste inkomens. Omdat we geloven in verbondenheid tussen mensen. En omdat we weten dat samen delen iedereen verrijkt.
Geven:
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen.
Iedere bijdrage is welkom! Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.
U kunt ook geven via de QR-code. 100% van de giften komt ten goede aan de actie.

Ontvangen:
Wie langer dan een jaar een inkomen heeft van maximaal 110% van het netto minimuminkomen, nodigen we uit een aanvraag te doen om een extraatje te ontvangen. Voor gehuwden en samenwonenden is dat € 1.629,76, voor een alleenstaande (ouder) is dat € 1.140,83.
Om een aanvraag te kunnen doen moet u wonen in het gebied waar de kerken de actie dragen: Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoog Soeren, Lieren, Loenen, Oosterhuizen, Ugchelen en Wenum-Wiesel.

We gaan heel zorgvuldig om met de privacy! Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage, zijn te lezen op onze website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

De actie loopt tot en met 6 juni 2022.
Tot die tijd zijn giften en aanvragen van harte welkom!

 
terug