Vakantiegeld Samen Delen 2023

Vakantiegeld Samen Delen 2023
Waar veel mensen het financieel goed hebben, is er een groeiende groep mensen die niet of nauwelijks voldoende inkomen heeft voor de vaste lasten en dagelijkse boodschappen. Op vakantie gaan is er vaak helemaal niet meer bij. Met de actie Vakantiegeld Samen Delen willen we een brug slaan tussen mensen in de gemeente Apeldoorn. Omdat we geloven dat iedereen er beter van wordt als er gedeeld wordt. ‘De gift via Vakantiegeld Samen Delen was een welkome gift’, liet iemand vorig jaar weten, ‘want door de prijsstijgingen qua energie en boodschappen kon ik versleten kleding (jas en een broek) nog niet vervangen. Deze gift hielp me om dit alsnog te kunnen doen. Doet u ook dit jaar mee?
Geven:
De actie loopt tot en met vrijdag 2 juni. Tot die tijd zijn giften en aanvragen van harte welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is welkom! Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. 100% van de giften komt ten goede aan de actie.
Alle informatie vindt u op www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.
De diaconale werkgroep Bronkerk, Tina, Nelly, Cornelie en Peter
terug