Zondag 19 juni Zondag 19 juni

Zondag 19 juni
Deze dienst wordt geleid door Theo van Driel
Collecteren
De kerkenraad heeft ingestemd met het verzoek van de diakenen het collecteren weer te doen op de ’oude’ manier, d.w.z. dat de collectezakken door de rijen gaan. Op deze manier komt het geven van de gaven, als wezenlijk onderdeel van de dienst, beter tot haar recht. 

Diaconie collecte: Eigen Diaconie
Uitgangscollecte: Stichting Sint ‘Egidio
 

terug