Zondag 26 juni Zondag 26 juni

Zondag 26 juni
In deze dienst vieren we het Keerpuntfeest waarin enkele kinderen afscheid nemen van de kinderkring. Het belooft een bijzondere dienst te worden voor jong en oud.
Collecteren
De kerkenraad heeft ingestemd met het verzoek van de diakenen het collecteren weer te doen op de ’oude’ manier, d.w.z. dat de collectezakken door de rijen gaan. Op deze manier komt het geven van de gaven, als wezenlijk onderdeel van de dienst, beter tot haar recht.

Diaconie collecte: Kerk in actie; Binnenlands diaconaat
Uitgangscollecte: Stichting Sint’ Egidio

terug