PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Tekst van de week Tekst van de week

Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt, is het bewijs van gebeurtenissen die niet waarneembaar zijn.  - Hebreeën 11:1 -

 
Informatie over de collecte van zondag 21 mei Informatie over de collecte van zondag 21 mei

De collecte van zondag 21 mei is bestemd voor de volgende doelen:

ROPARUN 2017
Samen de uitdaging aangaan. Niet voor onszelf, niet voor de sport, maar voor een ander. Een ander met kanker. Wij,  Bert en Patricia vd Zwan ,fietsen en lopen/rijden mee met de Roparun van Hamburg tot Rotterdam. Dit doen wij komend Pinksterweekend van 3 t/m 5 juni.  De opbrengst is voor de Palliatieven zorg, zoals inloophuizen, het Hospice, verwenweekenden voor patiënten. We zijn heel dankbaar dat u en de diaconie ons hierbij wilt steunen.  Uw gift mag u ook overmaken op:  Roparunteam IBAN NL03 ABNA 0486 2847 86. www.roparun.nl
Stichting Veluwse Wensambulance
Deze stichting heeft tot doel het verzorgen van wensen van en voor mensen die ernstig ziek zijn en vaak niet meer lang te leven hebben. Zij maken het voor deze mensen mogelijk om hun ( laatste) wens in vervulling te laten gaan. Deze wens-dag is geheel kosteloos en wordt  volledig verzorgd door vrijwilligers. In Ugchelen is dhr. Altink een van de vrijwilligers.
Alle medewerkers/vrijwilligers zetten zich onbetaald in voor de Veluwse Wensambulance. Maar er blijven natuurlijk altijd kosten over. Hierbij moet u denken aan:
Autokosten, huisvestingskosten, kosten medewerkers/vrijwilligers,promotiekosten etc. www.veluwsewensambulance.nl rek. nr. NL05 RABO 01845764
Zr Anna Brigitta
Anna Brigitta werkt in Tanzania al meer dan 50 jaar voor de zwakkeren in de omgeving van de stad Mwanza. Zij wonen in een kamp met ongeveer 50 volwassenen en een aantal kinderen. Allen zijn zwaar gehandicapt ten gevolge van lepra of lijdend aan aids. Ook wonen daar enkele albino's. Zr. Anna Brigitta bezoekt deze uitgestoten mensen wekelijks, praat met hen en deelt met hen. Zij krijgen o.a. graan of rijst--enkele stukken zeep--olie om te bakken en een handvol suiker. De Stichting Akwaaba wil deze zuster een steuntje in de rug geven mede daar deze kinderen verstoten zijn van het noodzakelijke onderwijs. De hr. Pohlman is de initiatiefnemer van de stichting Akwaaba.
www.akwaaba.nl rekening nummer  NL21 SNSB 0928024776 
 

 
Geld Geven – Geld Maken Geld Geven – Geld MakenWe kennen allemaal de gelijkenis van de talenten uit de Bijbel. Dat je ze niet moet begraven, maar dat je er juist iets mee moet doen: vermeerderen, delen.

Door onze talenten te delen met anderen kan een klein bedrag ook groot worden. Op zondag 19 maart hebben we een omgekeerde collecte gehouden, waarbij iedereen € 2,00 heeft ontvangen. Een symbolisch startbedrag om je talent te kunnen ontplooien.

Het samen verdiende geld is bestemd voor de Dalitkinderen in India, voor het Bala Bata-project dat de Bronkerk heeft geadopteerd voor de komende periode. Kerk in de Wereld/Kerk in Actie Dalit
En dat we talenten in onze gemeente hebben, dát hebben we geweten. Hieronder ziet u de acties die op touw zijn gezet.
U kunt een actie financieel steunen, maar nog beter is het om juist mee te doen aan een actie of wellicht uw hulp aanbieden voor de uitvoering ervan!
Wilt u uw actie ook gepubliceerd zien worden op de website, of heeft u vragen dan kunt u terecht bij Inge van Vemde. Zij is de coördinator van de acties en bereikbaar via . De overige leden van de werkgroep zijn: Herma Willemsen, Mientje Schep en Margret Tinholt.
Op 5 november, de zondag van de dankzegging, zal het eindresultaat worden bekendgemaakt.

INGEKOMEN ACTIES:
Treinreis naar Duitsland  op 15 en 29 juli – organisatie Jan Buis
Vakantiehuis in de Ardèche (in overleg af te huren) – Hans en Leida Bruijn
Moestuinoogst-actie – Werkgroep Kerk in Actie
Nonnenpakken gemaakt voor de show Sister Act – Riet van den Brand
Lekkernijen verkoop tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst – Familie Tinholt
Kraamcadeau gemaakt door Ria Hart
Postzegelverzameling verkopen door Bert Bos
 

 
Vakantiegeld Samen Delen Apeldoorn / Ugchelen

Vakantiegeld Samen Delen Apeldoorn / Ugchelen

In mei ontvangen veel mensen vakantiegeld. Mensen met een hoog inkomen ontvangen aanmerkelijk meer  vakantiegeld dan mensen met een laag inkomen. Dat betekent dat mensen die toch al moeilijk rondkomen niet op vakantie kunnen van dat kleine beetje vakantiegeld. Daarom is er een actie, opgezet door een samenwerking van kerken in Apeldoorn en Ugchelen. Deze actie heeft ten doel mensen die dat willen te helpen met elkaar te delen.
Om in aanmerking te komen maakt het uiteraard niet uit of de aanvrager wel of niet tot een kerkgemeenschap behoort.
 
Wie een jaar of langer maximaal 115% van het netto minimum inkomen per maand te besteden heeft kan een aanvraag doen om wat extra vakantiegeld te ontvangen.
We gaan strikt vertrouwelijk om met de gegevens van gevers én ontvangers.
 
Wie een gift wil geven voor een ander kan een gift overmaken op:
NL 13 FVLB 0635 8041 31 72 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen.
 
De deadline voor aanvragen en giften is 5 juni 2017.
 
Voor meer informatie :
www.vakantiegeldsamendselenapeldoorn.nl
U kunt ook mailen naar 

 
Ugchelen voor de voedselbank in mei.

Ugchelen voor de voedselbank in mei.

In de periode mei/juni gaan veel kinderen op kamp en of schoolreis. Ook tijdens de wandelvierdaagse of voor een middag in de speeltuin gun je alle  kinderen wat lekkers. Natuurlijk geldt dit ook voor kinderen waarvan de ouders afhankelijk zijn van de voedselbank.
Daarom spaart de Bronkerk deze maand lekkers voor onderweg.
 

 
Ook in 2017 verzamelen we voor de voedselbank Ook in 2017 verzamelen we voor de voedselbank

De Voedselbank Apeldoorn bestaat sinds 2006. Momenteel maken zo’n 270 gezinnen in Apeldoorn wekelijks gebruik van de voedselbank. Mensen die hiervoor in aanmerking kunnen komen hebben minder dan 200,00 euro per maand te besteden. Naar mate het aantal voedselbanken in Nederland groeit is de beschikbaarheid van levensmiddelen uit de landelijke en regionale bedrijven kleiner geworden.

lees meer »
 
Vacatures Bronkerk per 2017

Vacatures Bronkerk per 2017

De Bronkerk heeft veel vrijwilligers. Sommigen zijn heel zichtbaar, anderen minder. Er is van alles te doen, vast ook voor u. Daar is deze oproep voor. Om bij u/jou onder de aandacht te brengen waar op dit moment versterking wordt gezocht. Voor detail kijk bij: Vacatures

 
Oproep collecte Ugchelens project Oproep collecte Ugchelens project

Enkele keren per jaar is de collecte bestemd voor  een project waar inwoners van Ugchelen zich voor inzetten.  Dit kan een plaatselijk of landelijk project zijn, maar ook in een ontwikkelingsland. Het project moet aansluiten bij de doelstelling van het College van Diakenen, mensen helpen waar onze hulp nodig is.

lees meer »
 
Een extra 'Tekst van de week' van Rumah Impian Een extra 'Tekst van de week' van Rumah ImpianOok ontvingen wij het plan voor het kinderdagverblijf bij Dreamhouse, hier downloaden. Welliswaar in het Engels maar dan is het ook echt echt!

 
Extra bijdrage aan collectedoel? Extra bijdrage aan collectedoel?

In de 40 dagen tijd, maar ook op andere momenten in het jaar, zijn er collectes voor speciale doelen. Hierover wordt dan extra informatie gegeven via de beamer of door de dienstdoende diaken. Als het mogelijk is informeren wij u vooraf over deze bijzondere collectes. Soms is dat niet mogelijk ...

lees meer »
 
Boekenkast Duiker

Boekenkast Duiker

Houdt u van lezen? Kijk dan eens in de boekenkast van de Waterloopleinmarkt, achter in de hal van De Duiker. U vindt er een gevarieerd aanbod van mooie romans, streekromans, spannende thrillers en detectives en wat er verder aan literatuur en lectuur wordt aangeboden. De collectie wordt voortdurend ververst. Dus: kom, kijk en verwen uzelf met een goed boek. Het is zelfbediening: er staat een geldkistje bij en de boeken kosten allemaal een euro.

lees meer »
 
ANBI gegevens

ANBI gegevens

Op 3 januari 2017 zijn begroting 2017 en jaarrekeningen 2015 van de Bronkerk en Diaconie Bronkerk geplaatst. Lees meer bij: ANBI

 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.