PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Palmzondag 25 maart, 10.00 uur, 6de zondag 40 dagentijd

Palmzondag 25 maart, 10.00 uur, 6de zondag 40 dagentijd

Voorganger is ds. Bart Ramaker

In deze dienst wordt Henk Kerkdijk bevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht; hij wordt de verbindende schakel tussen de werkgroep Vieren en de kerkenraad. In het verhaal van vanmorgen wordt Jezus toegejuichd wanneer Hij rijdend op een ezel Jeruzalem binnengaat. Jezus laat zien hoe God voor mensen zorgt, door heel dichtbij mensen te komen. Niet hoog op een paard, maar op een ezel. Hij komt naar je toe en daar mag je blij van worden. De kinderen van de kindernevendienst en van Kerk op schoot zullen ons verrassen met wat zij gemaakt hebben.
 
Diaconie collecte: kwetsbare gezinnen in Oeganda.
Uitgangscollecte: Schuldhulpmaatjes.
Er is kindernevendienst (Palmpasen-stok maken).

 
Witte donderdag 29 maart, 19.30 uur, Maaltijd van de Heer

Witte donderdag 29 maart, 19.30 uur, Maaltijd van de Heer

Voorganger is ds. Bart Ramaker

We vieren samen, staande in een grote kring- de maaltijd van de Heer. We delen brood en wijn. Zo beleven wij het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen op een intensieve manier door het samen te vieren. Voor dat de maaltijd begon heeft Jezus zijn leerlingen de voeten gewassen. Toen was dat het werk van het jongste slaafje. Zo gaf Hij symbolisch aan dat Hij ons dienen wil door zijn leven te geven. Jezus was een koning die een dienaar bleek te zijn. Of is Hij de dienaar die de koning van ons leven blijkt te zijn?

Diaconie collecte: Wereld diaconaat.

 
Goede vrijdag 30 maart, 19.30 uur, Vesper m.m.v. de cantorij

Goede vrijdag 30 maart, 19.30 uur, Vesper m.m.v. de cantorij

Werkgroep Eredienst, Vesper m.m.v. de cantorij

We lezen samen het lijdensverhaal uit het Evangelie van Johannes. De goede boodschap wordt in stemmen afwisselend gelezen. Zo beleven we samen de gebeurtenissen vlak voor Jezus dood. En dan blijkt dat we zelf mede schuldig zijn aan zijn sterven. Want het is de vraag of wij altijd doen wat Hij van ons vraagt, en ook wij laten Hem vaak in de steek. Op Goede Vrijdag hoor je ook dat Hij ons nooit in de steek zal laten. Daarom bij alles toch Goede vrijdag!

 
Stille zaterdag 31 maart, 21.30 uur, Paaswake m.m.v. de cantorij

Stille zaterdag 31 maart, 21.30 uur, Paaswake m.m.v. de cantorij

Voorganger is ds. Bart Ramaker

Deze avond staan we stil bij de opstanding van Jezus. Alles leek voorgoed voorbij, zijn leerlingen waren verdrietig en misschien wel boos: Jezus was dood en begraven. Ze hadden lange tijd achter iemand aan gelopen die blijkbaar loze beloften had gegeven. Maar in die nacht heeft het Licht het gewonnen van het duister. Jezus staat op en gaat ons voor het leven in. Hij vraagt van ons om ook op te staan en hem te volgen. Mensen krijgen altijd nieuwe kansen en houden zicht op de toekomst van Gods Koninkrijk. Sta op een morgen onverwacht, Gods Rijk is aangebroken!

 
Zondag 1 april, 10.00 uur, Pasen

Zondag 1 april, 10.00 uur, Pasen

Voorganger is ds. Bart Ramaker

De leerlingen zijn verdrietig en ze kunnen niet geloven dat Jezus zich houdt aan zijn belofte dat Hij op zou staan: Er is nog nooit iemand opgestaan. Maar op die vroege paasmorgen begint een nieuwe tijd. De vrouwen komen bij het graf en het blijkt leeg te zijn. Hier is Hij niet meer. Wat zoeken jullie de Levende bij de doden? De dood en alles wat mensen te neer drukt zal het niet winnen maar Jezus opent de toekomst voor alle mensen die in Hem geloven. Hij geeft ons nieuwe mogelijkheden: Hij is opgestaan.

Diaconie collecte: Eigen jeugdwerk.
Uitgangscollecte: Schuldhulpmaatjes.

Er is kindernevendienst.

 
Bronkerkbrief Bronkerkbrief

Aan het eind van de week, vrijdag of zaterdag, vindt u hier de Bronkerkbrief e/o Liturgie van 'Komende zondag'.

 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
d
  
d  
Kerkelijk werker:
  Remko Groen
  Tel.
06 - 18.27.06.16
 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.