Tekst van de week Tekst van de week

Wij zijn  het ergst aan de techniek overgeleverd, als we haar als iets neutraals beschouwen. -Heidegger-

Komende zondag
Deze zondag vieren we met gastpredikant ds. Klaas Santing uit Ede. Met een aantal jongeren vieren we Keerpuntfeest.

 

 
Keerpuntfeest! Keerpuntfeest!

Op 27 mei om 09.30 is er keerpuntfeest. Jonas, Hadi, Hylke en Wessel nemen afscheid van de basischatechese met een ritueel. In dit ritueel waar zowel ouders als kinderen een rol spelen komen de kinderen iets meer los van hun ouders op weg naar zelfstandigheid. We blikken terug op basischatechese van het afgelopen seizoen waar we veel gedeeld hebben. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze dienst mee te maken op 27 mei 2018 om 09.30 in de Bronkerk. Basischatechese is een cursus voor kinderen waar zij in 6 lessen de basis mee krijgen van christelijk geloof en kerk.

 
Moldavië - Neculaieuca Moldavië - Neculaieuca

In 2014 zijn jongeren van de Bronkerk naar Moldavië geweest. Zij hebben in Neculaieuca het fundament helpen leggen van het opvanghuis voor kinderen met een verstandelijke beperking. Begin mei zijn we met 11 vrijwilligers, waarvan 4 uit de Bronkerk, naar Moldavië geweest om verder te helpen bouwen.
De Waterloopleinmarkt heeft vorig jaar van de opbrengst geld beschikbaar gesteld voor dit project. Een project om trots op te zijn en daarvan willen we u als gemeente graag deelgenoot maken, tijdens een presentatie na de kerkdienst op zondag 3 juni in de Duiker onder het genot van een kop koffie.

 
Uit de kerkenraad van mei. Uit de kerkenraad van mei.

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming;
  • Vertrouwenspersoon;
  • Stand van zaken vacature organist/cantor;
  • Stand van zaken vacature predikant.

lees meer »
 
Nieuwe cantor/organist. Nieuwe cantor/organist.

Met vreugde deelt de kerkenraad u mee dat Jan Hamberg per 01 juni 2018 onze nieuwe cantor/organist is. Als u denkt die naam heb ik al eens op de Bronkerkbrief gezien!  Dat klopt, hij  heeft al enkele keren tijdens een dienst gespeeld. Binnenkort zal Jan zichzelf voorstellen aan de gemeente. We heten Jan van harte welkom en hopen dat hij zich snel thuis voelt in onze gemeente.

 
Bijzondere dienst: Kom Zie Bijzondere dienst: Kom Zie

 
3 Juni opnieuw een feestje in de kerk voor jong en oud!! 3 Juni opnieuw een feestje in de kerk voor jong en oud!!

Op 15 april hadden wij een groot feest met 28 kinderen en hun (groot) ouders. Zo groot dat het op 3 juni een vervolg krijgt…. Het thema is dit keer storm op het meer.
Jezus is samen met zijn vrienden op boot, het begint hard te waaien en te regenen. Iedereen wordt nat, iedereen is in paniek. Behalve Jezus die is aan het slapen. Opeens komt er een hele hoge golf, de boot dreigt om te vallen…….Hoe zal dit aflopen.

lees meer »
 
Voortgang beroepingswerk Bronkerk Voortgang beroepingswerk Bronkerk

Op zondag 29 april zijn de aanwezigen in de Bronkerk bijgepraat over het beroepingswerk in de vacature van ds. Bart Ramaker. Naast de advertenties in kerkelijke tijdschriften en op websites hebben kerkleden 10 namen van predikanten genoemd die zij geschikt achten voor Ugchelen. Deze predikanten zijn benaderd en hen is gewezen op de vacature. Ugchelen is kennelijk een aantrekkelijke plaats om te werken want uiteindelijk zijn er 15 reacties binnen gekomen.

lees meer »
 
48ste Waterloopleinmarkt zaterdag 2 juni 2018. 48ste Waterloopleinmarkt zaterdag 2 juni 2018.

Op zaterdag 2 juni is weer de jaarlijkse rommelmarkt
rondom de Bronkerk en in de grote zaal van ‘de Duiker’.
Ruim 100 kramen met goed gesorteerde tweedehands goederen.

Verkoop van: 10.00-16.00 uur.
Veiling 12.00 uur, veiling kijken vanaf 11.00 uur.

 
Op het gezellige buitenterras, waar voor een ieder wat te eten en
te drinken is kunt u genieten van een rad van avontuur
met mooie prijzen geschonken door de Ugchelse middenstand.
De opbrengst van de markt is voor zes goede doelen.
Van harte welkom, we hopen u te zien.
Lees meer

 
Pastoraat in vacaturetijd: ds. De Graaf is consulent Pastoraat in vacaturetijd: ds. De Graaf is consulent

Nu ds. Bart Ramaker is vertrokken, voelen we ons als Bronkerkgemeente  allemaal een beetje “wees”. In geval van ernstige ziekte, van ziekenhuisopname en in geval van overlijden kon je een beroep op hem doen.
Gelukkig hebben we in deze vacante periode een consulent, nl. ds. A.P. de Graaf uit Lieren, die een aantal taken overneemt.  Hij is predikant van PKN Lieren en Hoenderloo en is al vaker consulent geweest in onze gemeente.

lees meer »
 
Bijen zijn hot Bijen zijn hot

Wilt u wel eens in een bijenvolk kijken? Meer weten over hoe bijen leven en wat de imker allemaal doet? Kom dan naar de imker toe! Op woensdagavond 30 mei en 13 juni zullen onze imkers Jan Peter Willemsen en Roelof van Putten u vertellen over het leven van de bijen en wat er allemaal komt kijken om een volk in toom te houden. U  kunt een kijkje nemen in een bijenvolk, honing proeven en horen over het bijenevangelie. Dat alles onder het genot van een kopje koffie. Er is plek voor max . 12 personen per avond. U bent van harte welkom bij Jan Peter aan de Mathaak 11 te Apeldoorn. De avond begint om 19:30 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan de imkeravond, maar Jan Peter en Roelof vragen een kleine bijdrage voor ons Kerk in Actie project “Onderwijs voor Dalitkinderen in India”. Aanmelding is noodzakelijk via de inschrijflijst in de Duiker of via Jan Peter.

 
Vakantiegeld samen delen Vakantiegeld samen delen

Vakantiegeld samen delen
De maand mei begint volgende week: de maand waarin we het vakantiegeld uitbetaald krijgen. Ook dit jaar wordt deze actie in alle wijken van Apeldoorn en in Ugchelen gehouden. Wij hopen dat er dit jaar nog meer mensen kunnen genieten van een bemoedigend financieel schouderklopje.
 

lees meer »
 
Ugchelen voor de voedselbank in mei Ugchelen voor de voedselbank in mei

 
Uit het college van diakenen april 2018 Uit het college van diakenen april 2018

  • Samen met de Pastorale Raad
  • Bestemming collecten
De diaconie vergaderde in april o.a. over deze punten:

lees meer »
 
Ook in 2018 verzamelen we voor de voedselbank Ook in 2018 verzamelen we voor de voedselbank

De Voedselbank Apeldoorn bestaat sinds 2006. Momenteel maken zo’n 270 gezinnen in Apeldoorn wekelijks gebruik van de voedselbank. Mensen die hiervoor in aanmerking kunnen komen hebben minder dan 200,00 euro per maand te besteden. Naar mate het aantal voedselbanken in Nederland groeit is de beschikbaarheid van levensmiddelen uit de landelijke en regionale bedrijven kleiner geworden.

lees meer »
 
Vacatures Bronkerk per 2018

Vacatures Bronkerk per 2018

De Bronkerk heeft veel vrijwilligers. Sommigen zijn heel zichtbaar, anderen minder. Er is van alles te doen, vast ook voor u. Daar is deze oproep voor. Om bij u/jou onder de aandacht te brengen waar op dit moment versterking wordt gezocht. Voor detail kijk bij: Vacatures