Fotoalbums van activiteiten in de Bronkerk 
 
Hieronder vindt u fotoalbums van gebeurtenissen in de Bronkerk in de afgelopen jaren, zoals een Paascyclus, Startzondag, excursie van Vorming & Toerusting, enz.
 
Foto's (10 tot 20 foto's, ong. 500KB per foto) van zo'n gebeurtenis kunnen gestuurd worden naar e-mail:  of gebruik hiervoor WeTransfer.
 
Klik op 'bekijk alle foto's'. U opent een vergroting van de foto door op het miniatuur te klikken. Vervolgens kunt u navigeren door de foto's: verder = rechts in foto klikken en terug = links in foto klikken.

 
Zondagmiddag 22 april 2018 Laatste dienst met ds. Bart Ramaker in de Bronkerk

Tja, en dan de laatste eredienst onder de bezielende leiding van ds. Bart Ramaker. Het ging over de Emmaüsgangers. Bart heeft een tijd lang samen met de gemeente in Ugchelen opgelopen, maar neemt nu definitief afscheid van ons. Een volle kerk met gasten uit oude gemeenten (Pekela, Stiens en Heerde) en gemeenteleden, cantorij en blazers. Als aandenken kreeg hij een schilderij van de Emmaüsgangers, geschilderd door de enige echte Marius van Dokkum en een boom vol met handen met teksten erop van de kinderen van de kindernevendienst. En zij hadden een "moeilijke vraag" voor de dominee: wat mist hij het meest nu hij stop als dominee? Dat zijn toch wel de diepe contacten met mensen in de gemeente en daarbuiten. Bart en Wil kunnen met de cadeaus die ze hebben gekregen van de gemeente en gemeenteleden persoonlijk nog vaak terugdenken aan de tijd in ons mooie Ugchelen...

Bekijk alle foto's
 
Vrijdagavond 20 april 2018 Afscheid van Bart Ramaker als predikant van de Bronkerk

Een geweldig afscheid hebben we gehad van Bart en Wil Ramaker. Aan lange tafels in de kerkzaal eten en elkaar ontmoeten, dat was wat Bart en Wil graag wilden. Niet te veel poespas, maar elkaar weer op een andere manier ontmoeten, zelfs bij hun afscheidsfeest op vrijdagavond. Tussendoor waren er wat speeches met bijhorende cadeautjes. En een serieuze Catwalk, net even anders dan wat we gewend zijn. Ach, bekijk gewoon de foto's...

Bekijk alle foto's
 
Zondagmiddag 15 april 2018 Feest in de kerk

Het is feest in de kerk. Een Bronkerkvariant van de Kliederkerk. Het ging over vertrouwen, een verhaal van David en Goliat met veel spelletjes, knutselen, tekenen en plezier. En natuurlijk pannenkoeken toe. Een geslaagd feest.

Bekijk alle foto's
 
Paascyclus 2018

In de Paascyclus vierden we op Witte Donderdag het avondmaal in een grote kring en deelden brood en wijn. Op Goede Vrijdag werd het licht van de Paaskaars gedoofd en werd deze uit de kerkzaal gedragen, symboliserend dat Jezus is gestorven. Op Stille Zaterdag hielden we een paaswake bij het kruis, toen werd het Paaslicht weer binnengedragen en verspreid door de kerk. Op Paaszondag vierden we de opstanding. Jezus is uit liefde voor ons gestorven en heeft de dood overwonnen door weer op te staan. En wij met Hem.
 
Foto-impressie van de Paascyclus…
 

Bekijk alle foto's
 
25 maart 2018 Zesde zondag 40-dagentijd, Palmpasen

Palmpasen. Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen zwaaien met palmtakken...
Dominee Beer vertelde hetzelfde verhaal beneden aan de kinderen. Daarna werd er flink geknutseld aan palmpasentakken. Ze werden feestelijk ingehaald tijdens de dienst in de kerkzaal.
In deze dienst werd Henk Kerkdijk bevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht. We wensen hem zegen toe in zijn bediening.

(Als (groot-)ouders foto's willen hebben van het palmpasentakken maken, mail dan even naar

Bekijk alle foto's
 
18 maart 2018 Vijfde zondag 40-dagentijd en afscheid Nico en Rita Stok

Een mooie dienst met als voorganger ds. Lammers uit Beekbergen. Voorbij de fijngrens gaan was de rode lijn van zijn preek. Niet allen het fijn hebben met elkaar maar een laagje dieper gaan. Waaronder omzien naar elkaar en vul zelf maar verder in...

Na de dienst werden mededelingen gedaan van de beroepingscommissie, de organistencommissie en de afscheid-van-Bart-commissie. En tot slot konden we allemaal afcheid nemen van Nico en Rita Stok onder het genot van een kopje koffie/thee met een gebakje. Zij gaan wonen in Ridderkerk. Bedankt voor alles wat jullie voor de Bronkerkgemeenschap hebben betekend.

Bekijk alle foto's
 
11 maart 2018 Kerk op Schootdienst met dominee Beer

Het was niet afgesproken maar dominee Beer had het ook over de vijf broden en twee vissen. Samen met de kinderen werd het verhaal uitgebeeld en werd brood en vis (komkommervis) gedeeld. Iedereen had genoeg.

Bekijk alle foto's
 
11 maart 2018 Vierde zondag 40-dagentijd

Vandaag ging het in de dienst over Jezus die alle mensen te eten geeft met maar vijf broden en twee vissen. En er bleef nog meer dan voldoende over. Als Jezus geeft ontvang je in overvloed. De dienst werd ondersteund door de zangers en zangeressen van Crescendo. Er hangen alweer vijf schilderijen in de kerkzaal die het verhaal van de vijf broden en twee vissen vertolken. Een groep kerkleden is elke week druk om het verhaal van de zondag te ondersteunen, ieder op zijn/haar eigen wijze. Ga gerust eens kijken.

Bekijk alle foto's
 
4 maart 2018 Derde zondag 40-dagentijd

Bij binnenkomst zag de kerkzaal er anders uit. De stoelen waren in een cirkelcorm geplaatst rondom het doopvont wat een bestlotenn sfeer gaf. Tijdens de dienst konden de ouders van de kinderen die afgelopen jaar zijn gedoopt konden het "poppetje"van het doopraam meenemen. De geboortedatum en doopdatum zijn erop geschreven. 
Rondom geloofsopvoeding was er de presentatie van de geloofskoffertjes. Hierin zit allelei materiaal dat o(groot)ouders kunnen gebruiken bij het vertellen over Jezus.
Kerk op Schoot liet zien wat er gebeurde tijdens de vieringen met de kinderen (tot 5 a 6 jaar). Er gebeurt meer dan zo op het oog zichtbaar is.
Samen bouwen we verder aan het Koninktijk van God.

Bekijk alle foto's
 
25 februari 2018 Tweede zondag 40-dagentijd

Jezus gaat met 3 leerlingen een berg op om dicht bij God te zijn. Daar zijn ze niet alleen want Elia en Mozes komen bij hen. Nadat Jezus met hen gesproken heeft klinkt een stem uit de hemel die Jezus aanwijst als de Zoon van God.

Bekijk alle foto's
 
18 februari 2018 Eerste zondag 40-dagentijd

Vandaag is het 40-dagenproject van start gegaan. Het thema dit jaar is: Ik zorg voor jou.
Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Een duif komt uit de hemel en een stem klinkt: Dit is mijn geliefde zoon.
Nadat Jezus gedoopt is wordt hij 40 dagen verzocht in de woestijn. Hij is niet alleen. De engelen zorgen voor Hem.
Het avondmaal werd samen gevierd als teken van Zijn liefde voor ons.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 11 februari 2018 Gospelworkshop

Vandaag was een bijzondere dag. 41 deelnemers aan de gospelworkshop hadden een geweldige dag. Twee swingende liederen instuderen onder de inspirerende en humoristische leiding van André Bijleveld en daarna meedoen aan de spetterende finale tijdens de zangdienst. Een geweldige ervaring!

Bekijk alle foto's
 
Zondag 4 februari 2018 Preek van de leek en Kerk op schootdienst

Bert Brink had het vandaag over Job, over vertrouwen en loslaten. En daarna werd voor de kleintjes met hun (groot)ouders de bruilof te Kana gevierd. Jezus verandert water in wijn. Dan wordt het pas echt feest!

Bekijk alle foto's
 
Zondag 21 januari 2018 Oecumenische viering en afscheid Ingeborg als organist van de Bronkerk

Gezamenlijk met de leden van de Bonifatiusgeloofsgemeenschap in Ugchelen vierden we het begin van de week van Gebed voor de eenheid van de Christenen. Thema van de dienst was "Recht door zee".

Ingeborg van Dokkum speelde voor het laatst in deze dienst officieel op het orgel. Want ze neemt afscheid. Ze werd echt in het zonnetje gezet. Gelukkig verlaat ze ons niet voorgoed, want een keer in de maand zal ze ons blijven begeleiden met haar fantastische orgelspel.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 14 januari 2018 Bevestigingsdienst

Vandaag namen we afscheid van ambtsdragers en werden nieuwe bevestigd in hun ambt. Fijn dat mensen hun tijd en energie willen inzetten voor de opbouw van de gemeente. Met een mooie roos werden ze bedankt / verwelkomd.

Bekijk alle foto's
 
Maandag 25 december 2017 Eerste Kerstdag

Iets later dan de bedoeling was zijn hier de foto's van de viering op eerste kerstdag.

Fotoimpressie van Johan van Veen

Bekijk alle foto's
 
Zondag 24 december 2017 Kerstnachtdienst

Een bijzondere Kertsnachtdienst, samen met het sokkenbuurt zeemanskoor. Dit keer geen zeemansliedjes maar traditionele kerstliederen. Dat is wel wat anders voor het koor en voor onze gemeente...

Bekijk alle foto's
 
Zondag 24 december 2017 Kinderkerstfeest in de Bronkerk

Kinderkerstfeest, altijd een feest. Met de kinderen van de Kindernevendienst en van Kerk op Schoot. Samen zijn ze druk geweest met de voorbereidingen. Schilderen, teksten leren, verkleden, podium opbouwen. En dan is het zover. Bekijk de foto's voor een impressie.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 24 december 2017 4e Advent

Ik steek het vierde kaarsje aan,
een lichtje van een jonge vrouw
die een zoon van God zal krijgen
een Koningskind voor mij en jou.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 17 december 2017 3e Advent

Vandaag was een bijzondere zondag. 3e Advent, avondmaal en een actie vanuit de jeugd voor Serious request. Er was na afloop van de dienst vanalles lekkers te eten bij de koffie beneden in de kelderruimte. Veel mensen hebben daar gebruik van gemaakt en hebben heerlijk gesmuld. De opbrengst was meer dan 260 euro. Dinsdag willen ze dit bedrag inleveren bij het glazen huis.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 10 december 2017 2e Advent

Alweer 2e Advent. Tijdens de dienst zijn de kinderen druk met de voorbereidingen voor hun kerstoptreden. Er moet nog veel werk verzet worden. Kijk maar naar de foto's...

Bekijk alle foto's
 
Zondag 3 december 2017 1e advent

Het is advent. Verwachting!
Liturgische bloemschikking In deze adventsperiode staat er een boog op tafel. Als symbool voor God's bemoeienis met ons. Hij zal zijn als een herder voor zijn kudde, Hij beschermt ons en de aarde. De rode bloemen staan voor Zijn kracht.
 

Bekijk alle foto's
 
26 november 2017 Gedachteniszondag

Aan het eind van het kerkelijk seizoen gedenken we degenen die ons zijn ontvallen. De kruisjes met de namen van de overledenen zijn van het gedachtenisraam afgehaald en op een sokkeltje gezet met een kaarsje erin. Familileden konden die aansteken bij het noemen van de naam. In afgelopen jaar zijn ook beide oud-predikanten Jan Pol en Piet Wijbenga overleden...

Bekijk alle foto's
 
12 november 2017 Dopen Daan Altink

Vandaag is Daan Altink in een feestelijke dienst gedoopt. Zijn naam is toegevoegd op het doopraam achter in de kerkzaal.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 5 november 2017 Bevestiging Remko Groen en moestuinlunch

In een feestelijke Dankdag-voor-gewas-en-arbeid-dienst werd Remko Groen bevestigd als kerkelijk werker in onze gemeente.  Tevens werd bekendgemaakt wat de opbrengst was van de actie Geld geven, geld maken: het mooie bedrag van 2500 euro. De winnaar van de verloting van de aquarel van Gé Bos zijn Gradus en Elly Buitenhuis. Ook werd bekendgemaakt dat José Deuze en Anja van der Hart samen het voorzitterschap van de kerkenraad.
Na de dienst werd een gezellige moestuinlunch gehouden van allerlei ingredienten uit de moestuin (uiteraard).

Foto's: Johan van Veen

Bekijk alle foto's
 
Zondag 1 oktober 2017 Kerk op schoot

Op zondag 1 oktober was ds. Beer weer in de Bronkerk bij Kerk op Schoot. De kinderen gingen samen de wereld maken aan de hand van het verhaal over de schepping.
Op zondag 5 november is de volgende Kerk op Schoot viering.
Ady en Tiety

Bekijk alle foto's
 
Zondag 10 september 2017 Startzondag

Het nieuwe kerkelijke seizoen is spetterend van start gegaan. Natuurlijk eerst met koffie en gebak. De kerkzaal zat vol tijdens de speelse dienst met als thema "Gastblijheid". Zijn wij als gemeente gastvrij? Een aantal mensen kwam aan het woord en ook kon spontaan gereageerd worden over dit thema. De korte preek ging over Zacheus. Jezus wou bij hem eten, hij zocht hem op. Echte aandacht. Zien wij om naar de ander? Genoeg om over na te denken. De kinderen konden tijdens de dienst tekenen achter in de kerkzaal en vulden de boom met allerlei getekende poppetjes, de ene is gehandicapt, de ander heeft een gebroken been. Maar allemaal horen ze erbij. Na de dienst kon men buiten meedoen aan spelletjes. Een proeverij, maar dan blind raden wat je te eten kreeg, geblinddoekt tasten wat er onder het kleedje lag, hints spelen of zo snel mogelijk gekleurde steentjes bij elkaar zoeken in een kinderbadje vol met schuim. Gelukkig werkte het weer mee en maakte het niet uit dat je nat werd. Daarna was het fijn om elkaar te ontmoeten tijdens een lekkere lunch. Een spetterend begin dus... van een gastblij seizoen!

Bekijk alle foto's
 
Zondag 3 september 2017 Keerpuntsfeest en presentatie Remko GroenVandaag vierden de kinderen die de basisschool hebben verlaten hun keerpuntsfeest waarin ze een symbolische stap maken naar een volgende fase in hun leven. Om ze daarbij een steuntje in de rug te geven krijgen degenen die dat wilden een kerkvriend. Zij zijn erbij in belangrijke stappen in hun leven en nemen ze soms op sleeptouw. Een bijzondere dienst waar het verhaal van de Ark van Noach centraal stond.

Verder presenteerde de Kerkenraad Remko Groen, kerkelijk werker. Hij wordt voorgesteld aan de gemeente en zelf vertelde hij wat meer over zichzelf. Als alles goed gaat zal hij de functie van kerkelijk werker vervullen in onze gemeente.

Na de dienst was er koffie met taart, waarvan de opbrengst bestemd is voor het Dalit kinderproject waaraan de Bronkerk zich verbonden heeft.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 23 juli 2017

Vanwege de vakantie zijn er in de zomermaanden weinig kinderen in de kerk. Er is dan geen aparte kindernevendienst. Achterin de kerkzaal kunnen de kinderen, die nog niet op vakantie zijn met pa en ma, lekker kleuren. Aan de tekeningen is te zien waarover de preek ging.

Daarnaast is het al jaren zo dat er tijdens de zomermaanden een expositie is in de kerkzaal. Zomergasten kunnen een kijkje nemen tijdens opengestelde uren.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 11 juni 2017 Kerk op Schootdienst

Vandaag ging het samen met de kinderen over Jona. Hoe hij niet wilde luisteren naar God, vluchtte naar Tarsis in een boot, in een storm terecht kwam, over boord gegooid werd, drie dagen in de buik van een walvis zat en weer uitgespuugd werd op het strand. De kinderen deden enthousiast mee in het uitbeelden van het verhaal.

De kinderen waren samen met papa, mama, opa en oma. Hebt u zin om eens een keertje te komen kijken? U bent van harte uitgenodigd door dominee Beer.

Bekijk alle foto's
 
Waterloopleinmarkt 20 mei 2017

Weer een gezellige markt rond de Bronkerk in Ugchelen. Met mooi weer, leuke bezoekers en heel veel medewerkers. Een foto-impressie van de ophaaldag en de markt.

Bekijk alle foto's