PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Fotoalbums van activiteiten in de Bronkerk 
 
Hieronder vindt u fotoalbums van gebeurtenissen in de Bronkerk in de afgelopen jaren, zoals een Paascyclus, Startzondag, excursie van Vorming & Toerusting, enz.
 
Foto's (10 tot 20 foto's, ong. 500KB per foto) van zo'n gebeurtenis kunnen gestuurd worden naar e-mail:  of gebruik hiervoor WeTransfer.
 
Klik op 'bekijk alle foto's'. U opent een vergroting van de foto door op het miniatuur te klikken. Vervolgens kunt u navigeren door de foto's: verder = rechts in foto klikken en terug = links in foto klikken.

 
12 november 2017 Dopen Daan Altink

Vandaag is Daan Altink in een feestelijke dienst gedoopt. Zijn naam is toegevoegd op het doopraam achter in de kerkzaal.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 5 november 2017 Bevestiging Remko Groen en moestuinlunch

In een feestelijke Dankdag-voor-gewas-en-arbeid-dienst werd Remko Groen bevestigd als kerkelijk werker in onze gemeente.  Tevens werd bekendgemaakt wat de opbrengst was van de actie Geld geven, geld maken: het mooie bedrag van 2500 euro. De winnaar van de verloting van de aquarel van Gé Bos zijn Gradus en Elly Buitenhuis. Ook werd bekendgemaakt dat José Deuze en Anja van der Hart samen het voorzitterschap van de kerkenraad.
Na de dienst werd een gezellige moestuinlunch gehouden van allerlei ingredienten uit de moestuin (uiteraard).

Foto's: Johan van Veen

Bekijk alle foto's
 
Zondag 1 oktober 2017 Kerk op schoot

Op zondag 1 oktober was ds. Beer weer in de Bronkerk bij Kerk op Schoot. De kinderen gingen samen de wereld maken aan de hand van het verhaal over de schepping.
Op zondag 5 november is de volgende Kerk op Schoot viering.
Ady en Tiety

Bekijk alle foto's
 
Zondag 10 september 2017 Startzondag

Het nieuwe kerkelijke seizoen is spetterend van start gegaan. Natuurlijk eerst met koffie en gebak. De kerkzaal zat vol tijdens de speelse dienst met als thema "Gastblijheid". Zijn wij als gemeente gastvrij? Een aantal mensen kwam aan het woord en ook kon spontaan gereageerd worden over dit thema. De korte preek ging over Zacheus. Jezus wou bij hem eten, hij zocht hem op. Echte aandacht. Zien wij om naar de ander? Genoeg om over na te denken. De kinderen konden tijdens de dienst tekenen achter in de kerkzaal en vulden de boom met allerlei getekende poppetjes, de ene is gehandicapt, de ander heeft een gebroken been. Maar allemaal horen ze erbij. Na de dienst kon men buiten meedoen aan spelletjes. Een proeverij, maar dan blind raden wat je te eten kreeg, geblinddoekt tasten wat er onder het kleedje lag, hints spelen of zo snel mogelijk gekleurde steentjes bij elkaar zoeken in een kinderbadje vol met schuim. Gelukkig werkte het weer mee en maakte het niet uit dat je nat werd. Daarna was het fijn om elkaar te ontmoeten tijdens een lekkere lunch. Een spetterend begin dus... van een gastblij seizoen!

Bekijk alle foto's
 
Zondag 3 september 2017 Keerpuntsfeest en presentatie Remko GroenVandaag vierden de kinderen die de basisschool hebben verlaten hun keerpuntsfeest waarin ze een symbolische stap maken naar een volgende fase in hun leven. Om ze daarbij een steuntje in de rug te geven krijgen degenen die dat wilden een kerkvriend. Zij zijn erbij in belangrijke stappen in hun leven en nemen ze soms op sleeptouw. Een bijzondere dienst waar het verhaal van de Ark van Noach centraal stond.

Verder presenteerde de Kerkenraad Remko Groen, kerkelijk werker. Hij wordt voorgesteld aan de gemeente en zelf vertelde hij wat meer over zichzelf. Als alles goed gaat zal hij de functie van kerkelijk werker vervullen in onze gemeente.

Na de dienst was er koffie met taart, waarvan de opbrengst bestemd is voor het Dalit kinderproject waaraan de Bronkerk zich verbonden heeft.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 23 juli 2017

Vanwege de vakantie zijn er in de zomermaanden weinig kinderen in de kerk. Er is dan geen aparte kindernevendienst. Achterin de kerkzaal kunnen de kinderen, die nog niet op vakantie zijn met pa en ma, lekker kleuren. Aan de tekeningen is te zien waarover de preek ging.

Daarnaast is het al jaren zo dat er tijdens de zomermaanden een expositie is in de kerkzaal. Zomergasten kunnen een kijkje nemen tijdens opengestelde uren.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 11 juni 2017 Kerk op Schootdienst

Vandaag ging het samen met de kinderen over Jona. Hoe hij niet wilde luisteren naar God, vluchtte naar Tarsis in een boot, in een storm terecht kwam, over boord gegooid werd, drie dagen in de buik van een walvis zat en weer uitgespuugd werd op het strand. De kinderen deden enthousiast mee in het uitbeelden van het verhaal.

De kinderen waren samen met papa, mama, opa en oma. Hebt u zin om eens een keertje te komen kijken? U bent van harte uitgenodigd door dominee Beer.

Bekijk alle foto's
 
Waterloopleinmarkt 20 mei 2017

Weer een gezellige markt rond de Bronkerk in Ugchelen. Met mooi weer, leuke bezoekers en heel veel medewerkers. Een foto-impressie van de ophaaldag en de markt.

Bekijk alle foto's
 
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen 2017

De Paascyclus 2017 was weer bijzonder om mee te maken. We hebben gevierd dat Jezus voor onze zonden is gestorven en dat we met Hem mogen opstaan tot nieuw leven.

Kijk voor meer foto's van Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen.

Bekijk alle foto's
 
9 april 2017 Zesde zondag van de 40-dagentijd

Palmpasen. De kinderen hebben een palmpasenstok gemaakt nadat ze beneden een Kerk op schoot-dienst hebben gevierd met dominee Beer. Er werd uitgelegd wat palmpasen inhoudt. Het was een gezellige boel tijdens het versieren van de stok en de kinderen werden vrolijk binnengehaald in de kerk, Hosanna, hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.

Bekijk alle foto's
 
2 april 2017 Vijfde zondag van de 40-dagentijd

Vandaag werd Riet van den Brand bevestigd in het ambt van pastoraal ouderling en Herma Willemsen in het ambt van diaken. We wensen hen een goed tijd en Gods zegen toe.

In de schriftlezing staat Jezus tegenover de farizeeën. Over en weer harde woorden, figuurlijk en aan het einde zelfs letterlijk, willen ze Jezus stenigen. Jezus zegt: Iedereen die mijn boodschap in z'n hart bewaart, die zal nooit sterven. In de liturgische bloemschikking veel stenen dus, maar ook een hart vol liefde.

Bekijk alle foto's
 
26 maart 2017 Vierde zondag van de 40-dagentijd

Manna in overvloed uitgedeeld door de kinderen.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 19 maart 2017 Derde zondag van de 40-dagentijd

Deze zondag ging de actie "Geld geven, geld maken" van start. Iedereen kon 2 euro meenemen en dit besteden voor een actie waarmee weer geld "gemaakt" wordt. Veel acties zijn al verzonnen. Doet u mee?

Bekijk alle foto's
 
12 maart 2017 Kerk op schootdienst

Fijn dat de Kerk op schootdiensten, waar Hannie van Boggelen mee gestart is, doorgang vinden. Tiety Feijen en Ady te Hennepe pakten de draad op, Henk Feijen begeleid dit keer op gitaar.
Het ging vandaag over het schaapje dat verloren was. 99 waren er nog maar er miste er eentje. De herder ging op zoek naar het verloren schaap en gelukkig werd die gevonden. Samen met de kinderen werd er feest gevierd. God zoekt naar wat verloren is. Hij houdt zo veel van ons!

Bekijk alle foto's
 
12 maart 2017 Tweede zondag van de 40-dagentijd

In deze 40 dagentijd is het thema `Geloof in het leven`. Daarom staat er een levensboom in de schikking. In Mattheus 15 vers 21-28 gaat het over Jezus´hardheid' t.o.v. de vrouw. Zij blijft volhouden dat Hij iets ten goede voor haar kan betekenen. En ze is al tevreden met de kruimeltjes--- bloemetjes die van tafel vallen.

Na de dienst was er koffie drinken en kon men elkaar ontmoeten. Iedereen die dat wilde kon meewerken aan het schilderij waaraan de kinderen van de kindernevendienst waren begonnen. Iedereen telt mee!

Bekijk alle foto's
 
5 maart 2017 Eerste zondag van de 40-dagentijd

In deze 40-dagentijd is het thema: "Geloof in het leven", daarom staat er een "Levensboom"in de schikking. De lezing uit Matteus 4, gaat over de verzoeking in de woestijn, verbeeld door stenen en zand. Jezus is kwetsbaar na 40 dagen vasten. Daarom staan er sneeuwklokjes in de schikking, kwetsbare bloempjes die de stenen trotseren.
De kinderen kregen van de dominee een pot met snoep mee. Alleen, ze mochten er niet van snoepen. Daarmee werd een vergelijk gemaakt met de verzoeking van Adam en Eva in het paradijs. Zij mochten van de Boom des Levens niet eten terwijl de vruchte er zo aantrekkelijk uit zagen... (Gelukkig kregen ze nadat ze terug kwamen uit de nevendienst toch nog een lekker snoepje.) Jezus gaf ook niet toe aan de verleiding maar koos voor het leven, zoals God dat over Hem uitroept.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 19 februari 2017 Start onderwijsproject voor Dalit-kinderen in India

De Bronkerk verbindt zich voor een jaar aan het Kerk-in Actie onderwijsproject voor Dalit-kinderen in India. De liturgische bloemschikking symboliseert de Bronkerkgemeenschap en de Dalit-kinderen in India. Voor een jaar zijn wij aan elkaar verbonden (foto van beide bloemstukken door elkaar). Tom Kolster van Kerk-in-Actie vertelde iets over het project tijdens en na de dienst. We hopen op een goede samenwerking.

Bekijk alle foto's
 
Bronkerk in de sneeuw

Bekijk alle foto's
 
Zondag 29 januari 2017 Dopen Jesse Favié

Vandaag is Jesse Favië in een feestelijke dienst gedoopt.

"Welkom Jesse in ons midden
Welkom nieuwgeboren kind
Hier mag jij met ons aanbidden
God die mensen zoekt en vindt."

Bekijk alle foto's
 
Zondag 22 januari 2017 Afscheidsdienst Ds. Hannie van Boggelen

In een emotionele dienst namen we als Bronkerkgemeenschap afscheid van Hannie van Boggelen. Ruim 8 jaar heeft ze zich ingezet voor jong en oud, heeft nieuwe activiteiten opgezet. Vier generaties werden vertegenwoordigd bij het aanbieden van een schilderij dat gemaakt is door Maartje van Dokkum. De jongeren van Get inspired speelden "het labyrint" na. Ze was geen dominee maar een domiJA! Niet alles kan hier verteld worden, kijk gewoon naar de foto's.
Hannie hield een pleidooi om door te gaan met elkaar te inspireren, jong oud en oud jong. Levend vanuit de BRON vanwaar alle inspiratie uitgaat.

Hannie bedankt!

Bekijk alle foto's
 
Zaterdag 21 januari 2017 Afscheid Ds. Hannie van Boggelen

Zondag 22 januari is het officiële afscheid van Hannie tijdens de dienst, maar vandaag hebben we dit al op een feestelijke manier gedaan. Elkaar ontmoeten, dat is wat Hannie er als een soort thema van maakte. Veel cadeaus, liedjes, korte speeches, lekker eten en een emotioneel afscheidslied van Hannie maakten deze zaterdag tot een heel bijzondere. Beelden zeggen meer dan woorden, dus kijk naar de vele foto's...

Bekijk alle foto's
 
Zondag 15 januari, Oecumenische dienst

Thema van deze dienst was "Jouw hand, mijn glimlach" Wij richten muren op die ons van elkaar scheiden en die ons weerhouden eenheid te vinden. Stenen in onze muur zijn ‘gebrek aan liefde, haat en minachting, valse beschuldiging, discriminatie, vervolging, verbroken gemeenschap, onverdraagzaamheid, godsdienstoorlogen, gescheidenheid, machtsmisbruik, zelfgenoegzaamheid en hoogmoed. Al deze stenen vormden symbolisch een muur voor in de kerk. Door dit alles te belijden werd de muur steen voor steen afgebroken om uiteindelijk een kruis te vormen. Jezus is onze verlosser, met Hem kunnen we samen verder.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 8 januari 2017, Bevestigingsdienst

Ook dit jaar waren er ambtsdragers en contactmedewerkers die afscheid namen na jarenlange inzet voor de gemeente. Anja van der Hart had voor ieder een persoonlijk woord van dank met telkens een paar leuke kenmerken. Daarnaast traden drie nieuwe gemeenteleden in het ambt, zoals dat wordt genoemd. We bedanken iedereen die zich heeft ingezet voor de opbouw van onze gemeente en wensen de nieuwe ambtsdragers een goede tijd toe.

Bekijk alle foto's
 
Foto-impressie Kerst 2016  Foto's: Johan van Veen

Bekijk alle foto's
 
Foto-impressie kinderkerstfeest 2016


  Foto's: Johan van Veen

Bekijk alle foto's
 
Kerstbrunch tieners Bronkerk, 18 december 2016

De tieners hadden vandaag een gezellige kerstbrunch in de kelder van de Duiker. "Kerkgangers" die dat wilden konden vooraf beneden een bakkie doen en elkaar ontmoeten. Er werden knippertjes gebakken. Beneden rook het erg lekker. Het is goed te zien wat er o.a. georganiseerd wordt voor de tieners.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 18 december 2016, dopen Linn

Vandaag is Linn Julia Enders gedoopt in een feestelijke dienst. Haar naam is toegevoegd aan het doopraam achterin de kerkzaal.

Het thema van deze adventsperiode is: de wereld omgekeerd. Vandaag op de 4e adventszondag lezen we over de droom van Jozef, een droom die uit elkaar spat Zijn leven is één grote wirwar geworden, verbeeld door de warrige bol. De engel brengt hem op andere gedachten, er komt rust en uitzicht: een witte bloem, alleen zichtbaar in de spiegel.

Bekijk alle foto's
 
Kind op schootdienst, 11 december 2016

De laatste Kind op schootdienst van 2016. Helemaal in het teken van Kerst, speciaal gericht op de kinderen. Ze deden allemaal mee met het opbouwen van de kerststal. Een genot om te zien.
Iedereen kan zien dat Hannie hier heel erg van geniet om te doen...

Bekijk alle foto's
 
3e Adventszondag 2016

Een dienst met een bijzonder geluid en viering van het Heilig Avondmaal. "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Joh. 3:16).
Het thema van deze derde adventszondag was geduld. De bloemschikking kleurt van paars naar roze. Tussen de stenen van de woestijn bloeit de lelie en er zijn weer minder gebroken stukken op de spiegel. Nog even en we vieren de geboorte van Jezus, Gods Zoon.

Bekijk alle foto's
 
2e Adventszondag 2016

Twee kaarsen branden nu bij het liturgisch bloemstuk.
Het thema voor het bloemschikken in deze advents- en kerstperiode is:de wereld omgekeerd. Vandaag lezen we over Johannes de Doper. Hij roept op tot inkeer, omkeer, een nieuw begin. Zichtbaar teken daarvan is de doop, hier gesymboliseerd door witte bloemen , het water en de Jakobsschelp. De schikking is aan het oog onttrokken, pas in de spiegel wordt het nieuwe begin zichtbaar. Er zijn al wat minder gebroken stukken op de spiegel.....we zijn op de tweede adventszondag.

Bekijk alle foto's
 
Dopen Ava Maria, 27 november 2016

Een feestelijk begin van het nieuwe kerkelijk jaar. Ava Maria is gedoopt op de eerste adventszondag. De kinderen van de kindernevendienst hebben een mooi schilderijtje gemaakt als aandenken. Een boom met mooie gekleurde bladeren die de kinderen zelf met hun vingerafdruk hebben gemaakt. Dat Ava mag groeien tot een mooie boom met sterke wortels.

Bekijk alle foto's
 
20 november 2016 Gedachteniszondag

Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden alle leden van de Bronkerk herdacht die in dat jaar ons zijn ontvallen. Na het noemen van hun naam werd een klein kaars aangestoken voor het kruisje dat op het herinneringsraam in de kerkzaal hing. Een mooie dienst waaraan de cantorij haar medewerking verleende.

Bekijk alle foto's
 
13 november 2016, Dienst met een bijzonder geluid

Met bepaalde regelmaat worden diensten met een bijzonder geluid gehouden. Dit maal is het bijzondere geluid wel erg letterlijk, want Paul liet zijn mooie gitaarspel horen, naast het mooie orgelspel van Ingeborg. Anders was ook dat het verhaal over Jozef werd verteld vanuit zijn broer Ruben. Hoe keek hij er tegenaan?

Bekijk alle foto's
 
Spetterende vrijwilligersavond op 11-11-2016

Het heeft even geduurd, maar dan staat er wel wat! De medewerkersavond. De Neighbour Sisters trapten het programma af met liedjes van toen en nu. De sfeer kwam er al snel in. Bij het memoriespel via de beamer werd het een stuk luidruchtiger en fanatieker ook. Alle celebreties uit de Bronkerk werden bij elkaar gezocht. Daarna zweepten de Sisters het publiek nog verder op en zelfs de polonaise ontbrak niet. Daarna kwamen drie gigantische collectezakken de bühne op. De Kerkezak, de Diakonale zak en de Algemene zak namen de gemeente eventjes op de korrel. Heel leuk bedacht. Met de toezegging dat de vrijwilligersavond over drie jaar weer wordt georganiseerd, werden alle medewerkers aan de avond bedankt met een bloemetje en vooral de vrijwilligers voor hun komst, want zonder vrijwilligers is de Bronkerk nergens.

Bekijk alle foto's
 
Kerk op schootdienst, 6 november 2016

Het clubje groeit. Er waren weer meer kinderen die naar de Kerk op schootdienst kwamen, samen met hun vader, moeder, opa, oma, broertje, zusje, oom of tante. Allemaal welkom in de dienst speciaal voor kinderen van 0 tot 5 jaar.
Dit keer ging het verhaal over de roeping van de discipelen, die aan het vissen waren. Jezus riep hen bij hun naam om Hem te volgen. Samen liedjes zingen met gitaar, een lied met beelden via de beamer, een verhaal uitgebeeld met een opblaasboot, playmobilpoppetjes en visjes die met een magneethengeltje gevangen konden worden. Een gezellige boel.

Bekijk alle foto's
 
Vredesweek, zondag 25 september 2016

Het verhaal bij de start van de Vredesweek gaat over de droom van Jakob. Hij ziet engelen afdalen en opstijgen naar de hemel. Wie van de kinderen durft bovenop de hoge ladder? Nou, eentje had totaal geen hoogtevrees... Op de tafel stond een schaal met zand en een steen. Dit stelt de woestijn voor met de steen die Jakob rechtop zette, hij zalfde de steen en noemde de plek Betel. Betel betekent Huis van God. Jakob werd daar bemoedigd voor de weg die hij moest gaan. God gaat ook met ons mee op onze levensweg.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 9 september 2016

Met een feestelijke dienst zijn we het nieuwe kerkelijk jaar begonnen. Eerst met elkaar ontbijten en koffie drinken. Dan een bijzondere dienst met als thema "Waar het hart vol van is stroomt de mond van over". De kinderen waren voor in de kerk maskers aan het versieren terwijl de "grote mensen" in de dienst het over hart en mond hadden. Dominee Beer kwam ook nog langs. Alle kinderen van de Kind op schootdiensten waren uitgenodigd om het geboorteraam feestelijk te onthullen. De jongste was nog maar 12 dagen oud. Na de dienst konden we genieten van voortreffelijke zelfgemaakte taarten. De foto's spreken voor zich...

Bekijk alle foto's
 
Bevestigingsdienst Anja van der Hart

Anja van der Hart is vandaag, 28 aug., bevestigd als interimvoorzitster van de Kerkenraad voor de periode van een jaar. Als gemeente stonden we om haar heen.

Om een levende gemeente te zijn zijn er handen en schouders nodig.Een oproep om samen de schouders eronder te zetten.

In de kindernevendienst ging het over wie de eerste is of de laatste.

Bekijk alle foto's
 
Ingeborg bespeelt het Walcker orgel in Doesburg

Ingeborg van Dokkum bespeelt het beroemde Walcker-orgel in Doesburg, 18 juni 2016.
Fotoreportage van Martijn den Haan, organist van de Gereformeerde Gemeente te Leerdam.

Bekijk alle foto's
 
De kerk is open

Tijdens de vakantieweken is de kerk op bepaalde dagen open (zie actualiteitenrubriek). Op 3 juli was er na de dienst koffie drinken. Velen maakten daarbij gebruik van de mogelijkheid om even door de kerkzaal te lopen om de "expositie" over het thema trouwen te bewonderen. Er werd snel nog even de laatste hand aan gelegd om alles er piekfijn uit te laten zien voor de bezoekerd. Kijk zelf maar even naar de foto's...

Bekijk alle foto's
 
Afsluiting project Rumah Impian

Na 3,5 jaar ondersteuning is nu een eind gekomen aan het project Rumah Impian. Ze kunnen nu zelfstandig verder op de ingeslagen weg om straatkinderen op te vangen. Een prachtig project en een prachtige afsluiting tijden de dienst op zondagmorgen. Mooie indonesische dans door Dwibhumi, twee mooi uitgedoste dames. Patricia liet foto's via de beamer zien over wat Rumah Impian tot nu toe bereikt heeft. Na afloop was er koffie en een indonesische maaltijd. Welk project pakken we nu op?

Bekijk alle foto's
 
Waterloopleinmarkt Ugchelen 2016

Kijk hier naar een fotoreportage van de Waterloopleinmarkt. Een supergezellige dag met een mooie opbrengst voor o.a. de goede doelen.

Bekijk alle foto's
 
Pinksteren 2016

Een vrolijke eucumenische viering met als thema: We doen het samen. 

Bekijk alle foto's
 
Gemeenteberaad 20 april 2016

Dit keer een speciaal gemeenteberaad in de kerkzaal. Alle aanwezigen gingen in groepjes uiteen om te praten over een een hun aansprekend beeld over de kerk, zoals een schip, een gebrandschilderd raam, een tafel, huis van God. Aan de hand van vragen konden deze beelden van de kerk met elkaar besproken worden. Er was tijd te kort om alle vragen te behandelen. Na een plenaire ronde bleek dat er veel te zeggen was over hoe we kerk willen zijn. Natuurlijk kwamen ook de financiële zaken aan de orde. De jeugdraad vertelde war er allemaal gedaan werd voor onze kleinste kinderen en de jeugd en onze jongeren. Best veel als je alles zo op een rijtje geprezenteerd krijgt. Al met al een geslaagde avond.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 10 april 2016 Preek van de leek

Vandaag een Preek van de leek. Bert Brink was geraakt door het verhaal van de roeping van Samuël. God sprak tot hem in de stilte. Vandaag de dag zijn we druk met van alles en nog wat en hebben geen tijd om stil te zijn voor God, om Zijn stem te horen. Voor God heb je geen telefoonverbinding nodig, alleen een GSM: geestelijk stille momenten... staat er in een tweet van de Bronkerk.

Bekijk alle foto's
 
Eerste Paasdag 2016

DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

De Paaskaars wordt binnengebracht.

Pasen is het feest van het nieuw begin.
Stap voor stap gingen we daar naartoe op weg,
maar niet om tot stilstand te komen.
Pasen laat juist zien dat het altijd verder gaat.
Pasen brengt mensen opnieuw in beweging!

Bekijk alle foto's
 
Stille Zaterdag 2016

stille zaterdag
stille nacht
stilte overheerst
en morgen is het feest
zo zou het moeten wezen
een ogenblik van rust
in het tumult van de dag
een gedachte aan de dood
aan de Zoon die ons leven zag
de hoop sluimert
op stille zaterdag
om weer te ontwaken
de volgende dag

Bekijk alle foto's
 
Goede Vrijdag 2016

We gedenken dat Jezus gestorven is. In Jesaja 53 werd dat al geprofeteerd. Gelukkig is dit niet het einde...

De Paaskaars wordt gedoofd. In stilte verlaten we het kerkgebouw...

Bekijk alle foto's
 
Witte Donderdag 2016

De Paascyclus begint met Witte Donderdag. We delen in een grote kring Brood en Wijn.

Bekijk alle foto's
 
Palmzondag 2016

De lezing van vandaag komt uit Lukas 19,29-40: Palmzondag, de intocht in Jeruzalem. Twee kleuren overheersen vandaag Rood voor het feest van de intocht, Paars omdat Jezus weet welke weg Hij moet gaan. Bloemen maar gestoken in een doornenkroon.

De kinderen hebben het gehad over de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Bekijk alle foto's
 
Vijfde zondag 40-dagentijd 2016

In Lukas 20, 9-19 lezen we over de oneerlijke oppassers van de wijngaard. Het kan ook anders. Wij gaan ons best doen voor een betere aarde naar Jezus voorbeeld, een nieuw begin. Daarom is er, naast wijnranken, een aarzelende bloei van paarse bloemen, een nieuw begin.

Na de dienst was er gezamelijk koffie drinken.

Bekijk alle foto's
 
Vierde zondag 40-dagentijd 2016

Vandaag het verhaal van de verloren zoon. Zoals Henri Nouwen in zijn boek over het schilederij van Rembrand afvraagt, welke persoon zijn wij? De jongste zoon of de oudste? De bedoeling is om te worden zoals de liefdevolle Vader...

Na de dienst werd een Kerk op schootdienst gehouden voor kinderen tot en met 5 jaar. Er waren veel kinderen aanwezig met hun ouders, opa's en oma's. Het werd een Palmpaasfeest met een vrolijke intocht van Koning Jezus. Iedereen was druk met het versieren van de Palmpasentakken.

Bekijk alle foto's
 
Derde zondag 40-dagentijd 2016

Lukas 13: de onvruchtbare vijgenboom. Ondanks het feit dat de vijgenboom al 3 jaar geen vruchten heeft gegeven (wat zéér uitzonderlijk is) krijgt hij nog een kans. Geduld dus en wachten op bloei en vruchten. Op tafel een boom met bolletjes: ook hier geduldig wachten op bloei en oogst.

Het avondmaal werd met elkaar gevierd nadat we elkaar de vredegroet hebben gegeven.

Bekijk alle foto's
 
Tweede zondag 40-dagentijd 2016

Deze zondag gaan we verder op stap. Dit keer vragen de kinderen zich af: Wie is de grootste? Mozes, Elia of Jezus. Uit een wolk klink de stem van God die over Jezus zegt: Dit is mijn Zoon, mijn Uitverkorene, luister naar Hem!
In de bloemschikking zien we de liefde van God verbeeld met een hart van druivenranken en rozen.
 

Bekijk alle foto's
 
Eerste zondag 40-dagentijd 2016

Op weg naar Pasen. In deze tijd willen we stappen zetten, naar de ander. De kinderen haalden schoenen op van mensen uit de kerkzaal om zo de stappen te symboliseren. Het ging over Jezus in de woestijn. Stappen in het zand.
Muzikale medewerking werd verleend door Gospelkoor Vocation.
Aansluitend aan de dienst was er Kerk op Schoot voor de allerkleinsten samen met dominee Beer.

Bekijk alle foto's
 
Syrische vluchtelingen, 'Meet & Eat 2'

Vrijdagavond 12 februari hebben Syrische vluchtelingen uit Apeldoorn opnieuw een heel gezellig 'Meet & Eat' samenzijn gehad met diakenen, predikanten en gemeenteleden van de Bronkerk. Indien iemand foto('s) op groter formaat wil hebben kan hij/zij dat laten weten aan Johan van Veen, email:

Bekijk alle foto's
 
Afscheid Henk Feijen

Op zondag 31 januari nam Henk Feijen afscheid als voorzitter van de Kerkenraad. Door veranderingen in zijn werk is hij veel van huis af en kan daardoor zijn taak als voorzitter niet meer goed uitvoeren. Maar, zoals we Henk kennen, zijn we hem niet kwijt.
Met Henk als roerganger hebben we soms roerige tijden gekend. En hij heeft het bootje goed erdoor geloodst. Met een flinke Zuidwester op stond hij z'n mannetje. We danken hem voor zijn tomeloze inzet voor de Bronkerk en wensen hem veel succes in zijn werk.

Bekijk alle foto's
 
Bevestigingsdienst 10 januari 2016

Zoals gewoonlijk rond deze tijd wordt er afscheid genomen van ambtsdragers, contactmedewerkers en andere betrokken kerkleden die hun ambtstermijn erop hebben zitten. Allen krijgen van de voorzitter van de Kerkenraad een persoonlijk bedankje en een bloem van de kinderen van de Kindernevendienst. Gelukkig zijn er ook nieuwe mensen die een taak binnen de gemeente willen opnemen. Van harte welkom en veel plezier bij alle werkzaamheden.

Bekijk alle foto's
 
Eerste zondag na Kerst 2015

Na de kerkdienst werd iedereen door de jongeren van de Tienerdienst uitgenodigd om in de benedenzaal kniepertjes te komen eten. Het was een gezellige boel. 

Bekijk alle foto's
 
Eerste Kerstdag 2015

‘Tijd voor het licht’ was het thema op deze kerstmorgen. Samen met de kinderen keken we naar de grote klok die in de adventstijd steeds kleuriger is geworden. Engelen verschenen bij de herders in het veld en vertelden het grote nieuws. Plotseling brak de dag aan, midden in de nacht. Het werd licht in Bethlehem en sindsdien is het Licht ook niet meer weg te denken uit deze wereld. Over heel de wereld werd even stil gestaan bij de vrede die God bedoeld heeft voor alle mensen. Dan hebben wij nog wel even wat te doen. De cantorij, o.l.v. Ingeborg van Dokkum verleende medewerking aan deze dienst.

Foto's: Melcher Zeilstra

Bekijk alle foto's
 
Kerstnachtdienst 2015

Het thema van deze dienst was: ‘Het kerstcadeau’. Wat is het mooiste cadeau dat je iemand kunt geven? Vaak kost het vele hoofdbrekens om te bedenken wat je iemand cadeau kunt doen. En wat is daarbij van waarde? Cadeaus, geschenken, ze vallen je toe; je hebt er geen recht op. En ze zeggen vaak meer over de gever dan over de ontvanger. ‘Wat is het ultieme cadeau’ vroegen wij ons af in deze kerstnacht. De collecte was bestemd voor de kinderen in Moldavië voor wie het leven vaak donker is. Ons cadeau voor deze kwetsbare kinderen? Aan deze feestelijke dienst verleende het gospelkoor ‘Spring’ uit Apeldoorn o.l.v. Arjan v.d. Roest medewerking. Na de dienst was er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een warm winterdrankje.

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest 2015

Het kinderkerstfeest was dit jaar anders dan anders. Het kerstverhaal werd uitgebeeld als tabeau vivant in een mooi decor. Daarnaast werd er veel gezongen. Leuk om de kinderen zo bezig te zien samen met de enthousiaste leiding.
De kerkzaal zat goed vol. Het was letterlijk en figuurlijk een warme Kerst!

Bekijk alle foto's
 
Zondag 20 december 4e Advent

Tijd om te zingen

Zacharias kan niets meer zeggen sinds hij de engel heeft ontmoet in de tempel van Jeruzalem. Geen woord komt meer over zijn lippen. Maar dan ineens als mensen vragen naar de naam van het kind, zingt hij zijn lied. Het wordt een loflied op God die in zijn liefde heeft omgezien naar de mensen.

Liturgisch bloemstuk: Johannes is de wegbereider zodat wij onze voeten kunnen zetten op de weg van vrede, daar raakt de hemel de aarde. Waar met 1e Advent de rode bloemen laag waren verwerkt, nu op de 4e Advent is zijn geboorte een feit, daarom zijn de rode bloemen nu hoog verwerkt.

In de kerk hingen onder de ramen tekeningen die gemaakt zijn door Syrische vluchtelingen.

Bekijk alle foto's
 
Vluchtelingen, Meet & Eat in de Bronkerk

Vrijdagavond 18 december hebben vluchtelingen uit de noodopvang Apeldoorn een heel gezellig 'Meet & Eat' samenzijn gehad met Diakenen, predikanten en gemeenteleden van de Bronkerk. Indien iemand foto('s) op groter formaat wil hebben kan hij/zij dat laten weten aan Johan van Veen, email:

Foto's: Johan van Veen

Bekijk alle foto's
 
Zondag 13 december 3e Advent

Tijd om op weg te gaan

Het nieuws dat Maria heeft gehoord, is zo bijzonder dat ze wel op weg moet gaan. In grote haast reist ze naar Elisabet en Zacharias. Daar zingt ze haar beroemd geworden loflied. God wil deze wereld maar dan omgekeerd. De mensen die er vroeger niet toe deden, krijgen nu de beste plaatsen.

In de bloemschikking wordt de ontmoeting tussen Elisabet en Maria weergegeven: rood voor Elisabet en wit voor Maria. Daarnaast komt de kleur rose erbij. Op deze derde zondag van Advent breekt al iets van Gods licht door...

Bekijk alle foto's
 
Zondag 6 december 2e Advent

Tijd om te luisteren

Een engel komt uit de hemel naar Maria toe. Hij vertelt dat de toekomst gaat beginnen en dat Maria aan de wieg van die toekomst staat.Bloemschikking: Als teken van verwachting is een bloembol gebruikt. Als symbool voor Maria zijn er witte bloemen, teken van zuiverheid. 

Bekijk alle foto's
 
Zondag 29 november 1e Advent

Tijd om te verwachten 

‘Hoe laat is het?’ 
Die vraag is de rode draad door het adventsproject van dit jaar. Het is een hele alledaagse vraag, waar een heel concreet antwoord op gegeven kan worden. Maar wie de verhalen uit de Bijbel hoort, weet ook op een andere manier hoe laat het is. Het is tijd om te verwachten, tijd om te luisteren. Tijd om op weg te gaan en te zingen. Het is tijd voor het licht.
Zacharias krijgt van de engel te horen dat zijn vrouw Elisabeth op haar hoge leeftijd een kind zal krijgen...

Bekijk alle foto's
 
Gedachteniszondag 22 november 2015

Op de laalste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij degenen die ons onvallen zijn. Het thema van de dienst was: ‘Woon in mijn dromen’. Voor ieder persoon werd een kaars ontstoken.
 
"Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn in Uw genade, dat zij gekend zijn bij U en bij ons."
Foto's: Melcher Zeilstra

Bekijk alle foto's
 
Doop- en gezinsdienst 8 november 2015

Pepijn van der Meulen is vandaag gedoopt. Grote broer Joris en zus Mara mochten het doopfont vullen met hun gietertjes. Slapend kreeg hij het doopwater over zich heen. Welkom in de kring.
De doopgelegenheid vond plaats tijdens de gezinsdienst. De kinderen konden tekenen en luisteren naar het verhaal over Sint Maarten die zijn mantel deelde met een arme bedelaar. De kern is dat je deelt en daarmee gelijk staat aan degene waaraan je geeft.

Bekijk alle foto's
 
Kerk op schoot 4 oktober 2015

De Kerk op schoot is voor kinderen van 0 tot 5 jaar. De dienst ging dit keer over vijf broden en twee vissen. De kinderen worden door dominee Beer met woorden, voorbeelden (visueel) en muziek meegenomen in het verhaal. Als we delen, is het opeens veel meer! Samen delen en eten, Dat hebben we samen met de kinderen gedaan.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag met keerpuntsfeest

Zondag 20 september 2015

​Dit is een foto-impressie van het keerpuntsfeest van vier jongeren die de grens overgaan van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Deze mijlpaal wordt in de dienst gemarkeerd door rond het doopfont, waar ze als kind gedoopt zijn, een nieuwe stap te maken naar zelfstandigheid. De Bronkerk wil om deze jongeren heen staan.
Deze zondag was ook de start van het nieuwe kerkelijk seizoen. Er waren allerlei activiteiten waaraan deelgenomen kon worden. Samen een Emmaüs-wandeling maken en denken over het jaarthema "goede buren", Lectio Divina (deze vorm van bijbellezen komt uit de wereld van de kloosterorden), liederen zingen, bloemstukjes maken, jeu de boule, creatief knutselen voor de kinderen. Als afsluiting een heerlijk lunch en de opdracht hoe wij goede buren kunnen zijn.

Bekijk alle foto's
 
Openluchtdienst 28 juni

De zomerperiode is een tijd om even tot rust te komen en om even afstand te nemen van de dingen of je nu weg gaat of in Ugchelen blijft.

Het werd een mooie dienst met als een van de thema’s: ‘We moeten tijd wijs gebruiken en voor altijd realiseren dat de tijd altijd rijp is om goed te doen’ (Nelson Mandela).

Bekijk alle foto's
 
Dopen Wouter Altink

In een feestelijke dienst is op zondag 14 juni
Wouter Altink gedoopt.

De foto's zijn pas later geplaatst...

Veel kijkplezier.

Bekijk alle foto's
 
Kidsgear Children's Choir

19 april was een bijzondere dienst. Het Kidsgear Children's Choir uit Oeganda was bij ons op bezoek om geld in te samelen voor de stichting Up4s (up for us). Meer hierover zie "actualiteit" op deze website.
De kinderen straalden plezier en enthousiasme uit. Van hun vrolijke kleding, hun expressieve dans en muziek werden we allemaal blij. Geweldig om dit te zien.
Leidraad van de dienst ging over Jezus die aan de waterkant drie maal aan Petrus vroeg of hij van Hem hield. Er moest wat recht gezet worden tussen Petrus en Jezus. Maar dan kan je ook weer verder. "Wil je opstaan en mij volgen", zongen we. En: "Als je geen liefde hebt voor elkaar". Door de liefde van en voor Jezus kunnen we werken aan de toekomst.

Bekijk alle foto's
 
Pasen

De Heer is waarlijk opgestaan!

Dominee Hannie leest ons een "brief" voor van Maria van Magdala. Zij vertelt wat ze allemaal heeft meegemaakt. Over Jezus en wat hij gedaan heeft voor haar en de wereld. Met open handen mogen we de liefde van Jezus, die Hij voor ons heeft, ontvangen.
Onze pelgrim heeft zijn bestemming bereikt en kijkt met de kinderen terug op wat er allemaal in de veertig dagentijd is gebeurd.
Het was een feestelijke dienst met blazers die de "loftrompet"opstaken, de cantorij en wij allen zongen het "hoogste lied".
Allen bedankt die hebben meegedaan aan de Paascyclus 2015.

Bekijk alle foto's
 
Stille Zaterdag

De Paaskaars wordt vanuit de toreningang binnengebracht. Het licht wordt verspreid. Een dienst samen met de jongeren. We vieren de overgang van dood naar leven. We gedenken dat we gedoopt zijn en dat God met ons begonnen is. De doop is een teken dat God ons uit de dood en duisternis heeft geroepen op de weg naar het Licht. Dit is de nacht waarin wij onze handen openen voor de liefde die God ons geeft. Er is al Eén in ons midden geweest die de banden van de dood verbrak en opstond uit het graf. Met Hem zullen we leven! De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!

Bekijk alle foto's
 
Goede Vrijdag, 3 april

Jezus ging zijn weg voor ons. Hij heeft voor ons geleden en is zijn weg tot het einde gegaan; in gehoorzaamheid aan zijn Vader. We staan met lezingen en liederen stil bij momenten op die weg. De afbeeldingen van de kruiswegstatie die we gebruiken zijn van Robert M. Weber.

Bekijk alle foto's
 
Witte Donderdag, 2 april

We vieren het avondmaal zoals Jezus dat vierde met zijn discipelen aan de vooravond van Pesach. We staan in een kring en ontvangen brood en wijn. We delen in zijn leven en staan met lege handen die gevuld worden met de gave van zijn liefde.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 29 maart, 6e zondag veertigdagentijd

Palmpasen! Met palmtakken wuifend kwamen de kinderen binnen via de toreningang van de kerk. Een feestelijke intocht in Jeruzalem. Op weg naar Pasen, dat zo anders verloopt als de mensen hebben verwacht... Uit liefde voor ons is Jezus de weg gegaan.
De pelgrim heeft zijn wandelstok weer teruggevonden. Hij heeft de stok eigenlijk niet meer nodig want hij heeft inmiddels zijn bestemming, Jeruzalem, bereikt. De kinderen krijgen de rugzak weer mee naar hun eigen dienst.
In de liturgische bloemschikking symboliseren de rode bloemen en een rood kleed de weg die de nederige Koning van de vrede gaat. Hoop en verwachting overheersen op deze dag.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 22 maart, 5e zondag veertigdagentijd

Op de 5e zondag van de 40-dagentijd gaat de lezing over Johannes 12,12-33. In de tekst gaat het over de graankorrel die in de aarde valt en sterft, maar daardoor veel vrucht voortbrengt. Jezus geeft aan dat zijn uur gekomen is. Zijn werk zal worden voortgezet door zijn leerlingen. Alleen door je leven aan Hem te verliezen is het leven te winnen. In de schikking zijn zaden, aren en bloemen te zien. 

Bekijk alle foto's
 
Zondag 15 maart, 4e zondag veertigdagentijd

Het thema van deze zondag is: Er is genoeg!
Dit thema sluit aan bij het verhaal van de wonderbare spijziging.
Een verhaal dat telkens weer nieuw blijkt en steeds weer mensen inspireert om te delen van wat ze hebben. In de nevendienst wordt verder gepraat  over het delen en over hoe moeilijk dat is. Het symbool van deze zondag is een brood. Het verhaal staat in Johannes 6, 1-15

Bekijk alle foto's
 
Zondag 8 maart, 3e zondag in de veertigdagentijd

Deze dienst is samen met de jongeren van Get Inspired (20+) voorbereid. Het thema was "De grenzeloze generatie (s)preekt". Gemeenteleden konden aan de hand van stellingen, zoals "over 20 jaar bestaat de kerk niet meer zoals nu", naar voren komen om, zoals bij "Ren je rot", bij een een bordje met leeftijdsgrenzen erop te gaan staan om te laten zien of je voor of tegen de stelling bent. Uiteraard werd naar het waarom gevraagd door de scherpe "quizmasters". Stof genoeg om over na te praten na de dienst aan statafels in de Duikerzaal.
De pelgrim kwam uiteraard ook weer langs en nam de kinderen mee op zijn reis naar Jeruzalem.
De preek werd door Evelien en Hannie samen verzorgd, dit keer bij de statafel.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 1 maart, 2e zondag veertigdagentijd

Het thema van deze zondag is: Licht dat de weg wijst. Jezus is met twee leerlingen een berg opgegaan. Daar ontmoet Hij Elia en Mozes en Hij praat met hen over de weg die Hij zal gaan.
De pelgrim komt ons in de kerk weer opzoeken en we horen van hem over de weg die hij zal gaan. Het symbool van deze zondag is de vuurtoren die schepen met zijn licht de weg wijst op zee.

De kinderen van de kindernevendienst maken muziek op de gitaartjes die ze gemaakt hebben onder leiding van Arend Strikwerda.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 22 februari, 1e zondag in de veertigdagentijd

In de weken van de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen. Een weg die we in dit project zien als een pelgrimstocht. Pelgrims gaan op weg om stil te staan bij wat voor hen belangrijk is. Wie als pelgrim op weg gaat, reist anders dan een toerist. Het is een pelgrim er niet perse om te doen onderweg van alles te zien, het gaat om de reis zelf en wat je ervan kan leren. Net als de pelgrims gaan de kinderen van de kindernevendienst tijdens deze veertigdagentijd ook op ontdekkingstocht.

Het symbool van deze zondag is de engel!

Bekijk alle foto's
 
Een ander geluid

Vandaag was een feestelijke dienst samen met het koor The new relations. Met als thema: een ander geluid. De heer Herman Meijer vertelde over hoe er in Banda Atjeh omgegaan wordt met afval 10 jaar na de tsunamie. Van afval wordt veel hergebruikt. Er wordt onder andere speelgoed van gemaakt. De kinderen zijn daarmee aan de slag gegaan. De bloemen van vandaag zijn naar Carla Zuidema en haar team van De catwalk gegaan. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het inzamelen van geld voor het project Ruhma Impian.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst

In een feestelijke dienst zijn Lonneke van Vlooten en Felize Aide Janssen gedoopt. Aan Lonneke werd de volwassendoop bediend. Daarna kwam de kleine Felize. Klik voor de fotoreportage.

Bekijk alle foto's
 
Oecumenische dienst

Zondag 18 januari werd samen met de Bonifatiusgeloofsgemeenschap een eucumenische dienst gehouden. Het thema was: Dorst. Ds. Bart Ramaker had voor de kinderen een Roos van Jericho meegenomen. Als deze water krijgt opent die zich helemaal. Het verhaal ging over Jezus bij de Jakobsbron die de Samaritaanse vrouw levend water wil schenken. Ook wij dorsten naar Levend Water. De kinderen kwamen terug uit de nevendienst met druppels water met tekeningen erop. Na de dienst kon men met elkaar in gesprek met een kopje koffie.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid en bevestiging

Fijn dat er telkens mensen zijn die een ambt of functie in de gemeente op zich willen nemen. En bedankt degenen die zich ingezet hebben binnen en buiten de kerk. Allen kregen een roos met een duif eraan namens de kinderen.

Bekijk alle foto's
 
Kerst, "Licht breekt door..."

Samen met cantorij en blazers ensemble vierden we Kerst. Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Licht breekt door...

Soms breekt uw licht
in mensen door onstuitbaar
zoals een kind
geboren wordt.

Gedenk de mens
die wordt genoemd uw kind
uw koninkrijk
uw licht.

Geen duisternis
heeft hem overmeesterd.

Hem achterna,
hem achterna.

Bekijk alle foto's
 
Kerstnachtdienst

Een traditionele Kerstnachtdienst in de Bronkerk met veel bekende kerstliederen. De samenzang werd begeleid door de Muziekvereniging Ugchelen. Het thema was "Ooit een engel gezien...?"
God maakt gebruik van engelen. Een engel die verschijnt tot Zacharias en zegt dat de oude Elisabeth zwanger zal worden van de wegbereider voor de Messias. Een engel die tot Maria zegt dat ze zwanger zal worden van de Redder. Engelen die de herders vertellen over het Kind dat geboren is in Bethlehem. Zelf kan je een engel zijn voor een ander door naar elkaar om te zien. Maak die wakker in jezelf en in anderen.

Bekijk alle foto's
 
Advent

Bekijk alle foto's
 
Moldaviëdienst 30 november 2014

De moldaviëgangers vertelden over hun ervaringen aan de hand van een zelfgekozen foto van de reis. Wat sprak hun daarin aan? De reis heeft een grote indruk op hen gemaakt. Ze hebben hard gewerkt aan de fundamenten van een nieuw tehuis voor straatkinderen. Ze hebben voedselpakketten uitgedeeld en internaten bezocht. De mensen waren blij met de aandacht die ze kregen.
Alleen is het tehuis nog niet af! Er moet nog veel gebeuren en daarvoor is geld nodig. Anne-Jo Schimmel heeft over haar ervaringen in Moldavië een kleine gedichtenbundel gemaakt. De eerste oplage is na de dienst volledig uitverkocht (voor de tweede druk: kijk in de Kerstbron hoe u daar alsnog aan kunt komen). De gehele opbrengst gaat naar dit project. Een prachtig nieuw begin. We gaan ervoor.

Hieronder een gedicht dat Anne-Jo voorgelezen heeft tijdens de dienst:

In verlaat
Ongenadig wanneer onvruchtbaarheid weerschijnt,
kansarm reflecteert en luxe showrooms geen afspiegeling verwerkelijken
Fervente voorstander van gelijkheid is het moeilijk beseffen en
principes verwezelijken of behandeling te verbeteren
Bestolen van het eigen was lang haar fascinerend,
dit was een ontwaarding van mijn zelfbeeld,
gelukkig als ik er vrij mee mag zijn
Niets krijgt een herboren betekenis,
anderen komen te licht
Steeds een nieuw gezicht zonder naam,
evenals verstaanbaar
Een geur van verstotenen verstoot
Een gillend gegiechel doet mij huiveren wanneer ik haar herinner
Zij die in zichzelf zitten binnen afgesloten deuren
Wie is er voor hen
Waar is de liefde naast de verzorging
Wat blijft er over van wat ze verdienen
Waarvoor staan ze terecht
Hoe kan ik rechtvaardigen
Leg alsjeblieft uit hoe hun blik zo verkeerd ziet,
mensen onmenselijk kan maken
Laat de gezichten niet verdwijnen

©Copyright Anne-Jo Schimmel

 

Bekijk alle foto's
 
Gedachteniszondag 23 november 2014


... en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Een dienst waarin we degenen gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden. 

Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.

(Lied 731:2)

Foto's: JPW

Bekijk alle foto's
 
Kerk- en schooldienst

Het thema was "Vriendschap". Kinderen, meesters en juffen van basisschool De Bouwhof deden mee aan de dienst. In de kerkzaal hingen allemaal posters die de kinderen zelf gemaakt hebben over wat vriendschap voor hen betekent.

Foto's: JPW

Bekijk alle foto's
 
Dankdag

We danken God voor al het goede dat Hij geeft. Daarbij is het goed om aan andere mensen te denken die het minder goed hebben. Iedereen mocht van thuis iets meenemen en voor in de kerkzaal zetten. Deze spullen zijn bedoeld voor de voedselbank.

Foto's: JPW

Bekijk alle foto's
 
Kerk op schoot

Op zondag 5 oktober om 11.30 uur werd voor het eerst in de kerkzaal van de Bronkerk een Kerk-op-schoot-dienst gehouden voor kinderen van 0 t/m 5 jaar, samen met hun (groot)ouders. Dominee Hannie werd geholpen door dominee Beer (compleet met toga en bijpassende stola). Het verhaal ging over de ark van Noach. Hannie vertelde over Noach aan de hand van een klein model van de ark. Daar konden allemaal dieren in en natuurlijk Noach, zijn vrouw en kinderen. Toen het 40 dagen ging regenen werden de kindereen natgeneveld met een bloemenspuit. Schik dat de kinderen (en Hannie) hadden! Onderuit de ark kwam een mooie regenboog tevoorschijn als teken dat God van alle mensen houdt. Tussendoor werden veel liedjes gezongen, begeleid door pianospel van Ingeborg. Een geslaagde eerste kinderdienst.

Foto's: JPW

Bekijk alle foto's
 
Informatieavond

Tudor en Mariëlle hebben op vrijdag 3 oktober een informatieavond gegeven over het Kom en Zie huis. Ze hebben een nieuwe staf gevonden die het werk van hun over gaan nemen. Zij waren mee naar Nederland om inspiratie op te doen in Nederlandse kindertehuizen. Ze zijn erg gemotiveerd om met de kinderen aan de slag te gaan. Ze presenteerden zich zelf. Samen hebben we gezongen "Breng dank aan de Eeuwige". Goed om te zien hoe mensen geinspireerd worden door God.

Foto's: JPW

Bekijk alle foto's
 
Vredeszondag

Honderd dromen zal je moeten prijsgeven
Als je maar volhardt bij die ene
De droom van je Schepper
een aarde bedekt met vrede
(inspiratie bij de bloemschikking)Foto: JPW

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 14 september 2014

Een zwingende startzondag. Jong en oud kon meedoen met djembeeles o.l.v. muzikanten van Stichting Mudanthe, liederen instuderen met Ingeborg, knutselen, gebeden schrijven of brieven schrijven voor gevangenen via Amnesty International. Thema van de startzondag was "Kerk-zijn doe je (s)amen". We waren samen aan de slag. Voor onszelf als gemeente en voor anderen.
Na afloop kon iedereen lekker lunchen en napraten. Een goede start van het kerkelijk seizoen.

Foto's: JPW

Bekijk alle foto's
 
Moldaviëgangers terug van ervaringsreis

Afgelopen zaterdag om 23.00 uur waren de Moldaviëgangers weer heelhuids terug. Tot grote opluchting voor veel ouders. Ze hebben veel meegemaakt. In de dienst vertelden ze er iets over. Tijdens het koffie drinken werd door hen enthousiaste verhalen gedeeld met de achterblijvers Inmiddels zijn er al veel foto's gedeeld op facebook e.d. 

Foto': JPW

Bekijk alle foto's
 
Moldaviëgangers op reis

Het is zover! 14 jongeren met 7 begeleiders zijn op reis gegaan naar Moldavië. Om 14.00 uur werd een korte dienst gehouden rondom de Paaskaars om een zegen te vragen. We hopen dat ze een goede reis hebben en er voor een ander kunnen zijn. Van hart tot hart...
Foto's: JPW

Bekijk alle foto's
 
Openluchtdienst 29 juni 2014

Zo zag het er vanmorgen uit op het veld naast de kerk. Helaas, het weer was te onbestendig om de dienst buiten te houden.
Binnen was het des te gezelliger. Elkaar ontmoeten met koffie en zelfgemaakt gebak. En daarna een vrolijke waarin gospelkoor Spring haar medewerking verleende. Het thema was: "Over grenzen heen". Jezus doorbreekt grenzen tussen mensen. We mogen op Hem vertrouwen. Hij is ons steeds nabij.

Foto's: JPW

Bekijk alle foto's
 
Waterloopleinmarkt Ugchelen 2014

Het was eerst spannend of het weer wel goed zou zijn. Ondanks de eerdere slechte voorspellingen was het een prachtige dag. En het was beregezellig! Met een schitterende opbrengst waarvan een groot deel naar diverse goede doelen gaat. Wat wil je nog meer...

Foto's: JPW

Bekijk alle foto's
 
Pasen

De Heer is waarlijk opgestaan! Ja, de Heer is waarlijk opgestaan. Zo mogen we elkaar begroeten op Paasmorgen. We zingen veel vrolijke liederen. De nieuwe Paaskaars is ontstoken.

Foto's: JPW

Bekijk alle foto's
 
Paasnacht

De nieuwe Paaskaars werd binnengebracht in de kerk. Het Licht van Christus. Vanuit de Paaskaars werd het licht verspreid naar iedereen in de kerk. De cantorij verleende haar medewerking. De jongeren werden opgehaald door een oldtimerbus. Zij hielden samen met jongeren uit Vaassen en Apeldoorn een paaswake met allerlei activiteiten.

Foto's: JPW

Bekijk alle foto's
 
Palmpasen

Het was vandaag een vrolijke boel. De kinderen hebben een palmpasenstok versierd. Een gezellige bedoening was het beneden in de kelderruimte. In optocht kwamen ze de kerk binnen.

Foto's: JPW

Bekijk alle foto's
 
5e Zondag 40-dagentijd


Het was een feestelijke dienst. Lianne van den Brand en Annerieke Wouda deden belijdenis. Bekijk de fotocollage.

Foto's: JPW

Bekijk alle foto's
 
3e Zondag 40-dagentijd

Jezus vertelt de gelijkenis van de landheer en de pachters. De kinderen gaan verder met hun project. Als ze terugkomen hebben ze manden met druiven bij zich om uit te delen aan de mensen.
De liturgische bloemschikking krijgt al meer kleur. God ziet ons (oculi), we zijn op weg naar nieuw leven...

Foto's JPW

Bekijk alle foto's
 
2e Zondag 40-dagentijd

Jezus komt op een ezel Jeruzalem binnen. Hij komt niet als heerser. Als Jezus in de tempel komt is het daar een drukte van jewelste. Gods stem wordt overstemd. Hij gooit de tafels van de tempelwisselaars omver. Buiten de tempel geneest hij mensen. Zo wil Hij Koning zijn. Oecumenisch kinderkoor SpRANKel zingt vrolijke liedjes. Hosanna voor de Koning. Zij zien wel wie Jezus is.

Foto's: JPW

Bekijk alle foto's
 
1e Zondag 40-dagentijd

Aan de kerkdienst op de eerste zondag van de 40-dagentijd hielpen de jongeren van de pilotclub mee. Pianospel, journalisten die kerkgangers bestookten met (soms moeilijke) vragen, bijbellezing, gebed, filmpjes via de beamer. Het ging over de intocht van Jezus in Jeruzalem en over de inhuldiging van koning Willem Alexander. Is Jezus de Koning in ons leven?

Foto's: JP

Bekijk alle foto's
 
Stamppotavond

Het was een geweldige avond! Eten voor het goede doel, dat kon op zaterdagavond 8 februari. Gezellig eten, praten, meezwingen met het Sokkenbuurt Zeemanskoor, dat graag hun medewerking verleende aan deze mooie actie. Erwin van Asselt liet foto's zien van hun reis in 2011 en hoopt dat de komende Moldaviëreis net zo inspirerend wordt als die van hun was. De bakkers van 's Heerenloo werden in het zonnetje gezet. Ze werden bedankt voor het bakken van vele, vele speculaastaarten voor de speculaastaartenactie. Janny van Asselt werd door alle mannen van het koor gekust omdat ze deze dag jarig was. Vele mensen hadden prijs in de verloting.
Met kramp in de buik en in de kaken van het lachen vertrokken de mensen 's avonds weer naar hun bedstee.

Organisatie, bedankt!

foto's: JP

Bekijk alle foto's
 
Opening kelderruimte

De kelderruimte is gerenoveerd. Het is een hele gezellige ruimte geworden voor de kinderoppas, het houden van vergaderingen en voor de redactie van de Bron. De kinderen mochten de opening verrichten, hoppla dwars door het versierde papier dat voor de deur hing. De kelder was mooi versierd en iedereen kon even een kijkje nemen. Nu hopen dat er veel kinderen over de vloer komen...

foto's: JP

Bekijk alle foto's
 
Twitterdienst

Naar aanleiding van de lezing van Robin Effing was er op zondag 9 januari een twitterdienst. Thema: 'Verkoop je kerk'. Iedereen kon reageren op wat er in de dienst gezegd werd. Men kon reageren op wat logo's opriepen. Ook het logo van de PKN en de Bronkerk werden getoond. Reacties te over, die via de beamer te zien waren. Wat stralen wij uit? Zijn wij zout? Genoeg om over te twitteren. Wellicht heeft dit een vervolg.

foto's: JP

Bekijk alle foto's
 
De sociale netwerkkerk

Op 22 januari hield Robin Effing een lezing over De sociale netwerkkerk. Uit zijn onderzoek blijkt dat social media een toevoeging kan zijn voor de kerken mits er een duidelijke strategie achter zit. Op een leuke en enthousiaste manier nam hij ons mee in zijn lezing. Dit heeft hij zeker vaker gedaan. In De Bron kunt u meer lezen...

foto's: Jan Peter Willemsen

Bekijk alle foto's
 
Bingo avond Moldaviëgangers

Zaterdagavond 18 januari vond een spetterende bingo avond plaats in de Duiker. De zaal zat vol en bruiste van gezelligheid. Vele prijzen zijn er gewonnen met de bingo en de verloting. De showmasters Bin & Go hadden de bezielende leiding van de avond, hapjes en drankjes werden rondgebracht door de jongeren. Met deze actie zijn de Moldaviëgangers weer een stap dichterbij gekomen om hun ervaringsreis te realiseren.

foto's: Jan Peter Willemsen

Bekijk alle foto's
 
Oecumenische dienst

19 Januari, in de week voor de eenheid van de christenen, werd in de Bronkerk een oecumenische dienst gehouden. Samen zijn we één in Jezus, de Opgestane Heer. We staken elkaars Paaskaars aan, een "gemengd" koor, onder leiding van Ingeborg van Dokkum, zong mooie liederen en symbolen als de statenbijbel, de crusifix, avondmaalschaal en -bekers en een bewieroker werden door gemeenteleden uit beide gemeenten aan ons uitgelegd, wat het voor hun betekende in onze eenheid. Het was een fijne dienst!

foto's: Jan Peter Willemsen

Bekijk alle foto's
 
Bevestigingsdienst ambtsdragers

Op zondag 12 januari namen we afscheid van ouderlingen en diakenen. Henk Feyen bedankte iedereen met een persoonlijke noot. Nieuwe ambtsdragers werden bevestigd met een zegen van de Heer. De kinderen van de kindernevendienst hadden voor de vertrekkende en nieuwe ambtsdragers een mooie roos.

foto's: Jan Peter Willemsen

Bekijk alle foto's
 
1e Advent

De eerste kaars brandt.  Op de eerste adventszondag is een begin gemaakt met het adventsproject “Profetenkwartet”. We werden bij de hand genomen door de eerste van de vier profeten: Zacharia. Het eerste luikje van de lantaarn is geopend en we zien Zacharia met een kroon in zijn hand. Hij vertelt dat de Heer op een dag koning zal worden. Op die dag zullen er dingen gebeuren die je je bijna niet voor kunt stellen. De liturgische bloemschikking zal telkens mooier worden…


foto's: Jan Peter Willemsen

Bekijk alle foto's
 
Paaswake 2011

Onder de bezielende leiding van Ds. Hannie van Boggelen hebben enkele tientallen Pilots van de Bronkerk de Paasnacht gezamenlijk doorgebracht.
De nacht startte na afloop van de kerkdienst op Stille Zaterdag en liep door tot in de kerkdienst op Paasmorgen. Het motto was: “Ik zie je”.  
Heel bijzonder en met een ronduit indrukwekkend resultaat was het in de ontruimde kerkzaal maken van een labyrint, verlicht door ca. 400 lichtjes.
Foto's: Henk Feijen

Bekijk alle foto's
 
Pilotclub

Foto's van de Pilotclub

Bekijk alle foto's
 
Moldaviëdienst 30 november 2014

Op zondag 30 november vertelden de Moldaviëgangers over hun ervaringsreis. Wat maakte op hun de meeste indruk? Aan de hand van door hun gekozen foto's vertelden ze hierover. Het fundament is gelegd voor een nieuw tehuis voor (gehandicapte) straatkinderen. Maar het is nog niet af! Met z'n allen voelen ze zich verantwoordelijk voor de voltooiing van het tehuis. Anne-Jo Schimmel heeft alvast een voorzet gegeven door een  kleine bundel uit te geven met gedichten over de ervaringen die ze in Moldavië had. Wat ze niet verwachtte gebeurde, de eerste oplage is direct uitverkocht. Kijk in de Kerstbron hoe u aan een exemplaar van de tweede oplage kunt komen. Dit gedicht heeft ze tijdens de dienst voorgelezen.

In verlaat
Ongenadig wanneer onvruchtbaarheid weerschijnt,
kansarm reflecteert en luxe showrooms geen afspiegeling verwerkelijken
Fervente voorstander van gelijkheid is het moeilijk beseffen en
principes verwezelijken van gelijkheid te verbeteren
Bestolen van het eigen was lang haar fascinerend,
dit was een onwaarding van mijn zelfbeeld,
gelukkig als ik er vrij mee mag zijn
Niets krijgt herboren betekenis,
anderen komen te licht
Steeds een nieuw gezicht zonder naam,
evenals verstaanbaar
Een geur van verstotenen verstoot
Een gillend gegiechel doet mij huiveren wanneer ik haar herinner
Zij die in zichzelf zitten binnen afgesloten deuren
Wie is er voor hen
Waar is de liefde naast de verzorging
Wat blijft er over van wat ze verdienen
Waarvoor staan ze terecht
Hoe kan ik rechtvaardigen
Leg alsjeblieft uit hoe hun blik zo verkeerd ziet,
mensen onmenselijk kan maken
Laat de gezichten niet verdwijnen

Bekijk alle foto's
 


 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
d
  
d  
Kerkelijk werker:
  Remko Groen
  Tel.
06 - 18.27.06.16
 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.