PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI

De Protestantse gemeente te Ugchelen en de Diaconie van de Protestantse gemeente te Ugchelen zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. 'PKN landelijk' is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer 30 258 482.

Onze Anbi-gegevens
Protestantse gemeente te Ugchelen, RSIN nummer: 824136457
Diaconie van de Protestantse gemeente te Ugchelen, RSIN nummer: 824136512
 
Contactadres Protestantse gemeente te Ugchelen
Kerkelijk Bureau
Hoenderloseweg 10
7339GH Ugchelen.
Tel. 055 - 533.48.59


Doelstelling en Beleid
De doelstelling en het beleid van de Protestantse Gemeente te Ugchelen zijn verwoord in het Beleidsplan 2017-2021 en is gepubliceerd op deze website op de pagina Beleidsplan.

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit 2 predikanten, 9 ouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 8 diakenen en 5 ouderling / kerkrentmeesters. Voor het statuut (kerkorde) verwijzen wij naar de landelijke website.

Beloningsbeleid
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro Deo. Predikanten zijn geen werknemers van de Protestantse Gemeente te Ugchelen maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. De koster/beheerder en de cantrix organist zijn wel werknemers van de Protestantse Gemeente te Ugchelen. Voor hen gelden  de landelijke richtlijnen van de Kerk, te vinden op de landelijke website.

Verslag activiteiten
Op onze website De Bronkerk vindt u verslagen en overzichten van onze activiteiten.

Financiële Verantwoording
In de staat van baten en lasten (volgende tekstblok) vindt u de financiële verantwoording van de kerkrentmeesters en diaconie van het voorgaande jaar en de begroting voor het komende jaar.

 
ANBI - staat van baten en lasten Bronkerk ANBI - staat van baten en lasten Bronkerk

De volgende links geven u een overzicht van baten en lasten van de Protestantse Gemeente te Ugchelen en de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Ugchelen.

 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
d
  
d  
Kerkelijk werker:
  Remko Groen
  Tel.
06 - 18.27.06.16
 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.