Audio-leerhuis Audio-leerhuis
Voor veel mensen beloofd de komende zomer een zomer te worden die zal worden doorgebracht op balkon of achtertuin. Samenkomsten zullen (misschien) op beperkte schaal plaats kunnen vinden en het onderlinge gesprek en theologische verdieping zal voorlopig met hindernissen gepaard gaan.
Om dat alles enigszins te ondervangen en het onderlinge gesprek toch te bevorderen wordt er gewerkt om een vorm van audio - leerhuis in te richten.
Heeft u, na het luisteren van de opnamen, vragen of wilt u hierover doorpraten? Laat het ons weten! U krijgt bericht wanneer er een video-telefoonkring of een zoomgesprek plaatsvindt.

Regina Davelaar, 06-12837524
email: predikantRD@bronkerk.nl
Bas Stigter, 06-25034543
e-mail: baseline.he@upcmail.nl

Paulus I Van Saulus naar Paulus

Paulus II Evangelie in Jodendom en Hellenisme

Paulus III Christelijk monotheïsme

De vreemdeling in het O.T. Een bijdrage aan het gesprek op b.v. verjaardagen!

Ruth

terug