Audio-leerhuis Audio-leerhuis
Zolang Corona onder ons is zullen samenkomsten (misschien) op beperkte schaal plaats kunnen vinden en het onderlinge gesprek en theologische verdieping zal voorlopig met hindernissen gepaard gaan.
Om dat alles enigszins te ondervangen en het onderlinge gesprek toch te bevorderen wordt er gewerkt om een vorm van audio - leerhuis in te richten.
Heeft u, na het luisteren van de opnamen, vragen of wilt u hierover doorpraten? Laat het ons weten! U krijgt bericht wanneer er een video-telefoonkring of een zoomgesprek plaatsvindt.

Bas Stigter, 06-25034543
e-mail: baseline.he@upcmail.nl

Paulus I Van Saulus naar Paulus

Paulus II Evangelie in Jodendom en Hellenisme

Paulus III Christelijk monotheïsme

De vreemdeling in het O.T. Een bijdrage aan het gesprek op b.v. verjaardagen!

Ruth

terug