De Bron algemeen De Bron algemeenDe Bron is het informatieblad voor de kerk en het dorp, dat elke twee weken verschijnt. De gratis huis-aan-huis verspreiding, wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die het blad samenstellen. De Bron is op deze website te lezen, via onderstaande tabel.
Kopij inleveren kan via de ’Bronbrievenbus’ bij ‘De Duiker’ maar bij voorkeur per e-mail: ugchelendebron@bronkerk.nl
Inleverdata 2021:

Bron Kopij Verschijnt Bron Kopij Verschijnt
1 4/1 13/1 12 7/6 16/6
2 18/1 27/1 13 21/6 30/6
3 1/2 10/2 14 30/8 8/9
4 15/2 24/2 15 13/9 22/9
5 1/3 10/3 16 27/9 6/10
6 15/3 24/3 17 11/10 20/10
7 29/3 7/4 18 25/10 3/11
8 12/4 21/4 19 8/11 17/11
9 26/4 5/5 20 22/11 1/12
10 10/5 19/5 21 6/12 15/12
11 24/5 2/6      


Contactadressen:

terug