Tekst van de week Tekst van de week
De taak die we onszelf moeten stellen is niet om ons veilig te voelen, maar om onzekerheid te kunnen verdragen.
-Anoniem-

Komende zondag
10.00 uur: ds. A.R. Davelaar.
 
Uitnodiging Startzondag 29 september 2019

Uitnodiging Startzondag 29 september 2019
Programma startzondag 2019 met als thema: GENIETEN VAN GENOEG

09:30 Koffie en koek
10:00 Viering voor groot en klein met:
Popsongs-Buurtbuik-Bijbel
Daarna:
- Koffie-taart-spelletjes
- Afsluiting met een heerlijke duurzame lunch
lees meer »
 
DVDuiker, 4 oktober 2019, Tous les Soleils

DVDuiker, 4 oktober 2019, Tous les Soleils
Tous les Soleils is een Franse komedie uit 2017 van schrijver en regisseur Philippe Claudel. Alessandro is een alleenstaande Italiaanse professor in de barokmuziek die in Straatsburg woont samen met zijn puberdochter Irina en zijn broer Crampone, een excentrieke anarchist. Alessandro heeft soms het idee dat hij twee tieners moet opvoeden. In een poging om een modelvader te zijn vergeet hij om zijn eigen liefdesleven weer op te bouwen, voornamelijk doordat hij wordt omringd door een groep vrienden waardoor hij zich niet eenzaam voelt. Maar wanneer zijn dochter een eerste liefde beleeft, komt Alessandro's leven op zijn kop staan. De film heeft prachtige muziek uit La Tarantella en een mooie mix van Italiaanse en Franse acteurs.
U bent van harte uitgenodigd voor deze film van DVDuiker, het is de eerste in het nieuwe winterseizoen. De avond begint om 19.45 uur in de Duiker, inloop vanaf 19.30 uur. Entree is € 7,50, voor jongeren € 3. Voor aanvang van de film, die kort ingeleid wordt, krijgt u een kopje koffie of thee aangeboden. De opbrengst van de film gaat naar het diaconale project in Moldavië “Casa Speranta”.
 
Feestje in de Kerk

Feestje in de Kerk
Op zondag 13 oktober is er om 4 uur ’s middags weer een Feestje in de Kerk. Kinderen zijn er met hun ouders en/of grootouders van harte welkom. We gaan eerst samen proefjes en spelletjes doen, dan is er een viering rond het Bijbelverhaal “Het huis op de rots”, samen luisteren en zingen, en soms even uitbeelden. Tot slot eten we samen, zodat we elkaar daar beter leren kennen.
Opgeven kan via .
Op de planning: zondag 22 dec. Kerstfeestje, 8 maart en 14 juni.
 
Kennismakingsbijeenkomsten predikanten Kennismakingsbijeenkomsten predikanten
De eerste vijf van de totaal zestien geplande bijeenkomsten hebben op dit moment plaatsvonden. Uit de enthousiaste reacties daarop horen we dat de deelnemers niet alleen de nieuwe predikanten ds. Eline van Iperen en ds. Regina Davelaar beter hebben leren kennen. De gesprekken met de andere deelnemers maken dat er ook onderling mooie contacten ontstaan.
Op dit moment zijn de vijf bijeenkomsten in oktober ook vol gepland. Alle mensen die dan welkom zijn, hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen. En nog liggen er opgaven en komen er aanvragen binnen om ook mee te kunnen doen.
De planning voor de laatste zes bijeenkomsten wordt ongeveer eind september gedaan. Heeft u dus nog geen bericht ontvangen, heb dan nog even geduld. Wilt u zich alsnog opgeven, ook dat kan.
Graag via email of telefonisch bij Sientje de Boer: tel. 5415844. De bijeenkomsten zitten vol bij maximaal 12 deelnemers, daarom de vraag om meerdere data op te geven, zodat we makkelijker kunnen “roosteren”.
 
Café doodgewoon over omgaan met pijn

Café doodgewoon over omgaan met pijn
Op  24 september 2019 staat het omgaan met pijn in de laatste levensfase centraal. Ieder mens ervaart pijn op zijn eigen manier. Dit wordt onder andere beïnvloed door de gemoedstoestand, eerdere ervaringen met pijn en door de culturele of religieuze achtergrond. Bij de pijnbehandeling wordt aan al deze aspecten aandacht besteed. Jannie Bruggink vertelt over de vele, ook niet medische mogelijkheden voor pijnbestrijding, gevolgd door de ervaringen van een patiënt.

Gastspreker Jannie Bruggink, consulent pijn in het Deventer Ziekenhuis

24 september 19:30
Wilde Pieters
Hoofdstraat 175
7311 AZ Apeldoorn
 
 
Zing mee in het gelegenheidskoor “Startzondag” Zing mee in het gelegenheidskoor “Startzondag”
Op 29 september starten we op feestelijke wijze het nieuwe seizoen. Het precieze programma volgt nog, maar we kunnen al wel vast verklappen dat we in de dienst veel popsongs gaan zingen! Paul Gelderloos zal de liederen instuderen met een gelegenheidskoor. Heb je zin om mee te zingen? Geef je op via email. Dan hoor je via hem wanneer er geoefend gaat worden.
 
 
Ugchelen voor de voedselbank in september

Ugchelen voor de voedselbank in september
 
Vrijdaginloop

Vrijdaginloop
Op vrijdag 10 mei start er een nieuwe activiteit in De Duiker, bestemd voor alle Ugchelenaren. Een ieder, jong en oud, die gezellig in gesprek wil gaan met bekende en onbekende inwoners van Ugchelen, is welkom tussen 16.30 en 18.30 uur. Het eerste kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden. Daarna zijn de consumpties voor eigen rekening. En wie weet kunt u ook nog genieten van een hartig hapje.
Kom ook eens een kijkje nemen.
We hopen dat dit initiatief aanslaat, zodat we dit iedere tweede vrijdag van de maand kunnen voortzetten.
Voor vragen: Toos Kwappenberg, tel. 5331327.
 
Digitale Nieuwsbrief Bronkerk Digitale Nieuwsbrief Bronkerk
Vanaf januari 2019 zal de Bronkerk beschikken over een Digitale Nieuwsbrief. Daarin komt allerlei nieuws uit de gemeente. De Nieuwsbrief is tevens bestemd voor meer persoonlijke zaken, zoals geboorte, ziekte, overlijden, om zo ook het meeleven met elkaar als Bronkerkgemeenschap te bevorderen. Deze brief wordt zo mogelijk wekelijks per mail wordt verstuurd naar mensen die zich daarop hebben geabonneerd.
lees meer »
 
Vacatures Bronkerk per 2018

Vacatures Bronkerk per 2018
De Bronkerk heeft veel vrijwilligers. Sommigen zijn heel zichtbaar, anderen minder. Er is van alles te doen, vast ook voor u. Daar is deze oproep voor. Om bij u/jou onder de aandacht te brengen waar op dit moment versterking wordt gezocht. Voor detail kijk bij: Vacatures
 
Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers
Als u met uw Samsung Tablet onze website bekijkt, kan het voorkomen dat het menu dat u aantikt niet open blijft staan. Dat is erg vervelend omdat u dan niet één van de submenu’s kunt kiezen.
We zijn er achter gekomen dat als u op het pijltje achter het menu-item twee maal (snel) achter elkaar tikt, het menu open blijft staan, zodat u een keuze kunt maken uit één van de submenu’s.