Basiscatechese, keerpuntfeest en kerkvrienden Basiscatechese, keerpuntfeest en kerkvrienden
De basiscatechese is bestemd voor kinderen die in groep 8 van de basisschool zitten. Deze catechese bestaat uit twee blokken van vijf bijeenkomsten, waarin de kinderen  kennis maken met de Bronkerk en met wat daar allemaal gebeurt. Op een speelse en creatieve manier kunnen ze dingen ontdekken op het gebied van kerk, kerkdienst, bijbel en geloof.
De basiscatechese wordt afgesloten met het keerpuntfeest. Dat feest markeert de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, van de kindernevendienst naar de tienerdienst, de overgang  naar de nieuwe levensfase: de puberteit.
Als teken dat de gemeente om het kind heen staat, krijgt elke jongere na de basiscatechese een kerkvriend. Een kerkvriend is een volwassen persoon uit de gemeente die zich betrokken voelt bij de jongere in zijn/haar leefwereld en ontwikkeling. De jongeren mogen zelf een kerkvriend uitzoeken; zo nodig wordt dat samen met hen gedaan.
De verantwoordelijkheid voor het vormgeven van de vriendschap ligt bij de volwassene. In de meeste gevallen groeien na verloop van tijd hartverwarmende en soms intensieve contacten tussen beide generaties.
Contact: ds. Eline van Iperen email: predikantEI@bronkerk.nl
terug