Jeugdraad Jeugdraad
Jeugdraad
De Jeugdraad bestaat uit een kerkelijk werker “Jeugd en jonge gezinnen”, een jeugdouderling, een jeugddiaken, een predikant en uit gemeenteleden die de leiding hebben over diverse activiteiten met betrekking tot het jeugdwerk binnen de Bronkerk.
De Jeugdraad coördineert het kerkelijk jeugdwerk. Daarbij voert de Jeugdraad het bestaande beleid uit. De Jeugdraad vergadert ± zes keer per jaar. De jeugdouderling vertegenwoordigt  de Jeugdraad in de Kerkenraad  Het jeugdwerkprogramma is gemeente breed van opzet.

Samenstelling Jeugdraad
 
Kerkelijk werker Remko Groen 
Secretaris Patricia van der Zwan
Jeugdouderling Patricia van der Zwan
Jeugddiaken Nelly de Boer  

            
terug