Baby- en peuteroppas. Baby- en peuteroppas.

Voor de kinderen die nog niet op de basisschool zitten is er tijdens de viering op zondagmorgen de baby- en peuteroppas in de benedenruimte van de Duiker.

Elke zondag is er een ouder en een jongere die deze oppasdienst samen verzorgen. Het doel van de oppasdienst is de kinderen te laten spelen en zo de ouders in de gelegenheid te stellen samen de eredienst te beleven.

Aan het eind van de kerkdienst kunnen de ouders hun kinderen ophalen en samen met hen het slotlied en de zegen meemaken.
Contact:
Frank en Roline Zwijze, tel. 055 - 534.05.24, e-mail: roline.zwijze@gmail.com

 
Vervoer Vervoer

Als u door (tijdelijke) omstandigheden niet meer zelfstandig naar de kerkdienst kunt komen of andere, in de kerk of de Duiker georganiseerde activiteiten kunt bezoeken, dan kunt u een beroep doen op de autodienst.

Contactadres: Herman Rigterink, tel. 055 - 533.37.18

 
Beeld en Geluid Beeld en Geluid
Een groep gemeenteleden draagt bij toerbeurt zorg voor de technische uitvoering van beeld- en geluidondersteuning tijdens de eredienst. Per dienst is er iemand voor het geluid en iemand voor de beelden (lid van het 'beamteam').

De beelden/presentatie worden vormgegeven op basis van de Orde van Dienst van de dienstdoende predikant. Daarnaast is het voor gemeenteleden mogelijk om voor en na de dienst mededelingen te laten projecteren. Deze mededelingen moeten de donderdag voor de dienst vóór 18.00 uur per email worden gestuurd naar: beamteam@bronkerk.nl
Om teleurstellingen te voorkomen is het aan te bevelen om mededelingen die meerdere weken achter elkaar moeten worden getoond, wekelijks opnieuw aan te bieden.

Voor vragen/opmerkingen m.b.t. Beeld & Geluid: Henk Feijen, tel: 055-5343818 of mailen naar beeldgeluid@bronkerk.nl
 
Kerkomroep Bronkerk Kerkomroep Bronkerk
Voor gemeenteleden die niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken is het mogelijk de dienst via internet te beluisteren.
Dat kan “live” tijdens de kerkdienst, maar ook achteraf.

Klik hier of op het logo voor toegang website Kerkomroep om de kerkdienst te beluisteren.

Voor het gebruik van kerkomroep is een “Handleiding Kerkomroep” beschikbaar die u
hier kunt downloaden.

Als kerkomroep niet goed functioneert of als u andere vragen of opmerkingen heeft,
kunt u bellen met Henk Feijen, 055-5343818 of
mailen naar: beeldgeluid@bronkerk.nl