Jeugd-, jongeren- en gezinsdiensten Jeugd-, jongeren- en gezinsdiensten
Vanuit de Jeugdraad en in samenwerking met de kerkelijk werker wordt gekeken waar diensten meer afgestemd kunnen worden op jongeren in diverse leeftijdsgroepen en hun ouders. Ook worden hiervoor zo mogelijk nieuwe diensten opgezet Dat kunnen jeugd- of jongerendiensten zijn, gezinsdiensten of andersoortige diensten met een specifieker karakter.  We streven naar 1 x per kwartaal een dienst voor te bereiden. Werkgroep Vieren coördineert in overleg met de Jeugdraad en de kerkelijk werker deze diensten waarbij het streven is deze 1 x per kwartaal te laten plaatsvinden.
kerkelijkwerker@bronkerk.nl
voorzitterjr@bronkerk.nl
terug