Jeugdraad Jeugdraad

De Jeugdraad bestaat uit een kerkelijk werker “Jeugd en jonge gezinnen”, een jeugdouderling, een jeugddiaken, een predikant en uit gemeenteleden die de leiding hebben over diverse activiteiten met betrekking tot het jeugdwerk binnen de Bronkerk.
De Jeugdraad coördineert het kerkelijk jeugdwerk. Daarbij voert de Jeugdraad het bestaande beleid uit en bereidt nieuw beleid voor. De Jeugdraad vergadert zes keer per jaar. De jeugdouderling en jeugddiaken vertegenwoordigen de Jeugdraad in de Kerkenraad, het College van Diakenen en de Pastorale Raad. Het jeugdwerkprogramma is gemeentebreed van opzet.

Samenstelling Jeugdraad
 

Kerkelijk werker Remko Groen 
Secretaris vacant
Jeugdouderling Patricia van der Zwan
Jeugddiaken Nelly de Boer  

            

terug