Kerkenraad Kerkenraad
De Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers en vergadert 10 keer per jaar. De Pastorale Raad, de Jeugdraad, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters zijn ieder met tenminste 2 leden op de vergadering van de Kerkenraad aanwezig.

Samenstelling Kleine Kerkenraad
 
Voorzitters Anja van der Hart en José Deuze
Scriba Chris de Winter (contactpersoon: 055 – 5414293)
Predikant Ds. Regina Davelaar en Ds Eline van Iperen (vanaf 9 juni 2019)
Werkgroep Vieren Henk Kerkdijk
Pastorale raad Pietie van der Meulen - de Jong + roulerend lid
Jeugdraad Patricia van der Zwan, Remko Groen
College van Diakenen Vacature (Twee Roulerend leden van het CvD)
College van Kerkrentmeesters Henk Feijen (voorzitter) en Joop Langhout (secretaris)
terug